Blå Kors Kristiansand

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening»

Blå Kors’ visjon

Kjære alle som besøker Blå Kors Kristiansand!

I forbindelse med økt forekomst av smitte i vår region må vi i Blå Kors sikre for at både ansatte, besøkende (familier, deltagere, elever, ungdom og øvrig besøkende) – blir godt ivaretatt.

Vi ønsker derfor at alle våre besøkende på forhånd skal ha gjort avtale med en eller flere ansatte i Blå Kors Kristiansand.

Dersom du har en slik avtale, skal du være helt frisk når du kommer. Ved symptomer/forkjølelse/hoste/feber, og generell sykdomsfølelse – må du bli hjemme.

Husk på god håndvask, og ta i bruk våre «antibac-stasjoner» når du er hos oss. Hold avstand til Blå Kors ansatte og andre besøkende.

Sammen kan vi forhindre at Kristiansand får flere utbrudd av smitte.

I sentrum står ett menneske.

Takk for at du er med å vise samfunnsansvar.

Aktuelt: