Blåmarkedet 9. mai kan bli tidenes største

‘- Jeg har tro på at Blåmarked 9. mai kan bli tidenes største. Svært mange har stilt opp og bidradd i forkant på en svært imponerende måte. I tillegg vil det bli en rekke aktiviteter på selve dagen, for både store og små. Det sier Torstein Elefsen, primusmotor bak basaren.

Av Ivar Eidsaa

– Ingenting kan motivere mer, ettersom inntektene fra markedet går til det verdifulle arbeidet som Posebyen Frivilligsentral driver, og hvor svært mange får hjelp. Med inntektene fra markedet kan enda flere få en håndsrekning, sier Elefsen.

Den 9. mai inviterer Camilla Rasch i Posebyen Frivilligsentral og Torstein Elefsen til storbasar.
Den 9. mai inviterer Camilla Rasch i Posebyen Frivilligsentral og Torstein Elefsen til Blåmarked.

Det er travle dager i lokalene til Blå Kors Kristiansand. Blåmarkedet den 9. mai nærmer seg med stormskritt, og sentralt i arbeidet er Torstein Elefsen og Camilla Rasch.

Det har i alle år vært tradisjon hos Blå Kors Kristiansand å arrangere markeder, basarer og utlodninger for på den måten å kunne finansiere arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver.

Det sier litt om omfanget av markedet 9. mai at det ligger an til at dette kan bli tidenes største i Blå Kors-regi.

125.000 allerede i boks

Torstein Elefsen forteller at han har arbeidet med Blåmarkedet i flere måneder, med en litt annen tilnærming enn det som er vanlig. Han valgte tidlig å legge opp til å få bedrifter til å betale noen kroner på T-skjortene og jakkene som de mange frivillige skal gå med under basaren.

– Jeg hadde som mål å få med 12 bedrifter som hver betalte 5.000 kroner, sier Elefsen.

Status i midten av april var at 23 bedrifter hadde takket ja til å betale 5.000 kroner hver for å få logen på tøyet. Går det som Elefsen mener er realistisk, vil logoen fra hele 25 bedrifter bli å finne på tøyet når Blåmarkedet 9. mai tar til.

– Da vil vi kunne inntektsføre 125.000 allerede før basardagen starter. Slikt blir det gode ringvirkninger i vannet av, smiler Elefsen.

Han forteller om en virkelig flott mottakelse når han har vært rundt for å besøke bedrifter.

– Det har gått over all forventning. Jeg trodde det skulle bli langt tøffere enn hva det faktisk har vist seg å bli. Allerede et par-tre uker før markedet var det meste i boks. Frem mot markedet blir det å samle alle de røde trådene. Dette skal bli bra, sier han engasjert.

Mange frivillige stiller opp

- Går det som vi håper, setter vi rekord i år, sier Camilla Rasch og Torstein Elefsen.
– Går det som vi håper, setter vi rekord i år, sier Camilla Rasch og Torstein Elefsen.

Arrangementet blir stort. Elefsen har allerede skissert gjennomføringen av arrangementet, og det vil minst være behov for minst 54 frivillige medarbeidere.

Han sier videre mange ønsker å støtte arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver. Flere av de bedriftene som har takket ja til å ha logoen på T-skjortene og jakkene, har oppfordret sine ansatte til å stille som frivillige under Blåmarkedet.

– Så på dagen 9. mai vil flere bedriftseiere og ansatte være engasjert. Man kan bli stum av beundring av mindre, sier Elefsen.

Atter andre har utvist stor velvilje i å bidra med varer og produkter som enten kan brukes til de mange auksjonene som skal pågå gjennom dagen, eller som salgsvarer i et lang, lang rekke med salgsboder.

– Vi tar hele Blå Kors-huset i bruk. Det blir boder og aktiviteter i 1. etasje, i bakgården, i hagen, og ikke minst på gatenivå. Gyldenløvesgate blir stengt i kvartalet mellom Holbergs gate og Kronprinsens gate for å gi plass til salgsboder og plattform hvor auksjonene skal være. Det blir cafe i kjelleren, samt utecafe dersom Vårherre gir oss det været vi må ha. Jeg har stor tro, her har vi ingen plan B, forklarer Elefsen.

Gav varer for 100.000

Velviljen fra bedrifter og private, samt et herlig pågangsmot fra Elefsens side, har ført til at bomberommet i kjelleren raskt ble for lite, og andre lokaler måtte leies for å få plass til resten av varene til salgsbodene og auksjonene.

- En bedrift alene har gitt oss varer med en utsalgspris på 100.000 kroner. Vi selger varene sterkt rabattert, sier Torstein Elefsen.
– En bedrift alene har gitt oss varer med en utsalgspris på 100.000 kroner. Vi selger varene sterkt rabattert, sier Torstein Elefsen.

En bedrift alene har bidradd med hele syv paller med varer, med en anslått verdi på hele 100.000 kroner. Andre bedrifter har ryddet på lageret og samlet sammen gode kvalitetsvarer til markedet.

På Blåmarkedet blir det auksjoner på rekke og rad. I fjor ble auksjonen en ren sykkelauksjon. I år har tilfanget av varer vært så stort, at det bli en lang rekke andre produkter i tillegg som skal auksjoneres bort: Kajakk, rotting hagemøbler, griller, kunst, peisovn og tomanns-kajakk.

I tillegg har man fått gratis overnatting en hel helg på Stordalen-suiten fra Clarion Ernst Hotel, med en døgnpris på 7.000 kroner.

– Vi har likegodt fått to overnattinger. Det er et godt eksempel på hvordan bedrifter og private har sluttet opp om det hele, sier Elefsen.

Vipers-jentene blir med

Vipers-jentene blir også med. Noen skal stå på stands. Laget skal også sitte og skrive autografer på egne T-skjorter de har med seg, og som barna skal få. I det hele tatt blir det virkelig lagt opp til at det blir en trivelig begivenhet for barna. De mange som er med Barnas Stasjon blir med i så måte. Det blir også ansiktsmaling og fiskedam, og mye, mye mer for barna.

Kristiansand Skolemusikkorps har takket ja til å holde konsert. Varaordfører Jørgen Kristiansen har takket ja til å åpne Blåmarkedet når den starter 10.30.

Ettersom markedet arrangeres i Posebyen, blir det av- og påstigningsturer med City Train for å kjøre besøkende til og fra basaren som finner sted i Posebyen.

Og overskuddet går som nevnt til Posebyen Frivilligsentral.

– Arbeidet som Posebyen Frivilligsentral driver, er så viktig for så mange. Det er svært mange som hjelpes, og av og til er det jo slik at det også kan koste noen kroner å skulle yte hjelp til andre, sier Elefsen.

– Et godt overskudd vil bety at vi kan hjelpe langt flere. Kan vi bygge opp en pott slik at vi kan være der når noen har behov for hjelp, vil vi ha nådd langt. I dag har vi over 140 frivillige medarbeidere, og vi opplever at arbeidet er i vekst, i tråd med at stadig flere blir klar over hvilket tilbud Blå Kors Kristiansand kan gi gjennom Posebyen Frivilligsentral, sier daglig leder Camilla Rasch.