‘- Vi starter opp i sommer

‘- I løpet av sommeren 2015 er vi i gang. Det forteller Andreas Eidem, nylig tiltrådt som ny daglig leder i den nasjonale chattetjenesten Snakk om Mobbing, for å nå de mange som blir mobbet, men som aldri sier ifra at de faktisk blir det.

Av Ivar Eidsaa

Andreas Eidem er 35 år, og er utdannet innen psykologi, idrettsvitenskap og ledelse. Han han har flere års arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling ved Sørlandet Sykehus. De siste årene har han jobbet som konsulent; i klinikksjefens stab og innen satsningsområdet «Tidlig Intervensjon ved Psykose» (TIPS).

En ambisiøs satsing

- Når Snakk om Mobbing er i gang i løpet av sommeren, legger vi opp til å ha åpen tjeneste  ettermiddag/kveld på ukedager og søndager, nesten hele året, sier Andreas Eidem.
– Når Snakk om Mobbing er i gang i løpet av sommeren, legger vi opp til å ha åpen tjeneste
ettermiddag/kveld på ukedager og søndager, nesten hele året, sier Andreas Eidem.

– Hva var bakgrunnen for at du valgte å søke på stillingen som leder av Snakk om Mobbing?

– Det å skulle etablere en nasjonal tjeneste for å nå de som blir mobbet, virket veldig spennende i seg selv. Det synes jeg vitner om en ambisiøs satsing fra Blå Kors sin side.

Tanken om å være med å skape noe som nå er i startgropen, virket innbydende. I tillegg er det å forebygge mobbing noe jeg har et engasjement for. Jeg kom til Norge i 1985, fem år gammel, etter at foreldrene mine hadde arbeidet som misjonærer for Santalmisjonen i Ecuador. Som annerledes og ny på en plass, fikk jeg kjenne på hvordan det er å være alene, og hva det innebærer å stå i vanskelige situasjoner. Som barn er du ubeskyttet, og derfor har jeg lyst til å gjøre en innsats på vegne av dem som opplever å bli mobbet. Det synes jeg de fortjener. Dette er utrolig viktig arbeid.

– Jeg har vært en som er blitt mobbet, men også vært en som har mobbet tilbake. Da jeg selv ble mobbet, innså jeg etter hvert at jeg måtte gjøre noe med situasjonen, og satte meg til slutt i respekt, og pendelen bikket litt over slik at jeg også ble en som mobbet andre. Det er leit at det ble slik.

Er forbundet med skam

- Det er viktig for oss å nå ut med informasjon om hva Snakk om Mobbing er, for å gjøre  arbeidet kjent slik at så mange barn og unge som opplever å bli mobbet, men som ikke  forteller det til det noen, kan ta kontakt, sier Andreas Eidem.
– Det er viktig for oss å nå ut med informasjon om hva Snakk om Mobbing er, for å gjøre
arbeidet kjent slik at så mange barn og unge som opplever å bli mobbet, men som ikke
forteller det til det noen, kan ta kontakt, sier Andreas Eidem.

Han er opptatt av hvordan de voksne reagerer når mobbing oppdages og noe skal gjøres for å få en slutt på uvesenet.

– I en mobbesak er det fort gjort å ha en tilnærming hvor man ser på dette som en konflikt hvor den som mobber og den som mobbes skal møtes til megling. Mobbing handler ikke om det. Mobbing kjennetegnes av gjentatte negative handling, og at det er ubalanse i maktforholdet mellom mobberen og den som mobbes.

– Nå er jeg i en situasjon hvor jeg kan stå på parti med den som blir utsatt for mobbing, og bevisstgjøre de som mobber om hva dette faktisk kan føre til. Det kjennes meningsfylt.

– Hva er det med mobbing som gjør det så vanskelig å se og så vanskelig å gripe fatt i?

– Veldig mange av dem som blir mobbet, forteller ikke andre om hva som skjer. Noen vet ikke at det som skjer er mobbing. Ofte er det nær tilknytning mellom mobbing og skamfølelse.

Den som blir mobbet kan begynne å tro på det mobberne sier, for «noe må det jo være som gjør at jeg blir mobbet». Overfor en sterk part, blir man kanskje litt handlingslammet. Det er viktig å streke under at den som blir mobbet er ikke den som har ansvaret for at situasjonen er oppstått. De som blir mobbet og de som mobber, skal vite at mobbing er å anse som totalt uakseptabelt.

Tilgjengelighet

– Når man snakker om de minste som vi også ønsker å nå med vår chattetjeneste, er det kanskje ikke lett for en niåring å sette ord på at han eller hun blir mobbet. De vet bare at de ikke har det bra, at noen er ute etter å plage dem, og uten å forstå hvorfor det skal være slik.

Det vi må gjøre, er å være synlige, å informere mye, om hva mobbing er, og hvordan man kan gripe tak i det på en god måte. Snakk om Mobbing er et svært bra tiltak, hvor vi har som mål å redusere terskelen for å si ifra. Første steget er ikke å holde alt for seg selv, men å klare og fortelle andre hva som skjer.

– Vår fremste oppgave er å være til stede for dem som er berørt av mobbing. Vi ønsker å være tilgjengelige for dem som ønsker å prate. – I utgangspunktet kan «alle» bli mobbet, eller være med på mobbingen. Likevel er det er ingen situasjon som rettferdiggjør mobbing – uansett.

Er i drift i løpet av sommeren

- Vår fremste oppgave er å være til stede for dem som er berørt av mobbing, sier Andreas  Eidem.
– Vår fremste oppgave er å være til stede for dem som er berørt av mobbing, sier Andreas
Eidem.

Tjenesten Snakk om Mobbing er i drift i løpet av sommeren 2015. Noen viktige detaljer gjenstår, men det legges i alle fall opp til å ha åpen tjeneste ettermiddag/kveld på ukedager og søndager, nesten hele året.

– På sikt håper vi å kunne ha en bemannet tjeneste også andre tider på døgnet, sier Eidem.

Tjenesten vil være bemannet med personell med en utdannelse innen helse- eller sosialfag.

Snakk om Mobbing finansieres med både private og offentlige midler. Gaver vil derfor ha stor betydning for oss.

– Vi er jo en ideell organisasjon, så alle midler vi får er med på å heve kvaliteten på denne viktige tjenesten. Kvalitet koster kanskje mer kort sikt, men er lønnsomt på lang sikt.

– Hvordan vil dere gjøre tilbudet kjent over det ganske land?

– Vi kommer til å bruke de kanalene vi har tilgjengelig, både internt i Blå Kors og eksterne kanaler, for å nå ungdom og gjøre tjenesten kjent. Vi vet at pressen er interessert, og vi har for eksempel et samarbeid gående med FK Jerv i Grimstad. Vi vil også bruke Facebook og andre sosiale medier aktivt. Men først og fremst håper jeg at vi blir kjent for at tjenesten vår er nyttig og til hjelp for dem som blir berørt av mobbing, særlig dem som lider i stillhet.