Konsertarrangører gir tusener til Blå Kors ferier

‘- Vi blir helt satt ut over å få en slik støtte. Det sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand, etter at to konserter som ble arrangert nå i helgen lot overskuddet fra konsertene tilfalle henholdsvis Blå Kors ferier og Barnas Stasjon.

Av Ivar Eidsaa

Vågsbygd Frikirke og Randesund Frikirke inviterte begge til storkonsert i helgen. Temaet for konserten i regi av prosjektkoret Candela Prosjektkor var «Crouch møter Eidsvåg». Det var rett og slett stinn brakke da konserten i Randesund Frikirke da prosjektkoret Candela sammen med flere kjente, lokale sangere gikk på scenen. Det ble en flott konsert, med sanger og tekster fra både Andrae Crouch og Bjørn Eidsvåg.

23.000 i kollekt

Da kollekten var telt opp, viste det seg at hele 23.000 kroner tilfaller det arbeidet som Blå Kors gir gjennom tilbudet som omtales som Blå Kors ferier.

– Jeg blir helt satt ut av en slik giverglede. Her stiller koret opp uten å ta seg betalt. De stiller i tillegg med fullt band, hvor heller ikke musikerne tok seg betalt. I tillegg fikk vi anledning til å informere om arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, forteller Solheim.

– Midlene vi får inn vil vi bruke på å kunne tilby en ekstra ferieuke. Vi legger opp til at det i år blir gjennomført en uke til Danmark for familier som er bosatt i Kristiansandsområdet.

Tilbudet gis til familier som ellers ikke ville hatt mulighet til å kunne få en ferie sammen med sine, sier Solheim.

På søndagskvelden inviterte også Odd Fellow Ordenen i Kristiansand til vårkonsert i Søm kirke under temaet «Fra mørke til lys», med organist Reidar Skaaland og fiolinst Ragnhild Ek Zeiler. Også til denne konserten hadde et stort publikum møtt frem. Da konserten tok til, var det mange som satt i kirkebenkene.
Det var på forhånd besluttet at overskuddet fra konserten i Søm kirke skulle tilfalle Barnas Stasjon. Odd Fellow Ordenen gjennomførte i fjor et stort julemarked i ordenshuset i Festningsgaten 2. Overskuddet på 80.000 gikk til Barnas Stasjon. Odd Fellow Ordenen har også i år besluttet at overskuddet fra årets marked skal tilfalle det samme formålet.
– Jeg blir rimelig ydmyk med tanke på den oppslutningen og engasjementet som Odd Fellow Ordenen har møtt oss med. Midlene brukes for å gi et tilbud til mange som virkelig trenger det, sier Arvid Solheim.