‘- Blå Kors driver et svært viktig arbeid

 

– Blå Kors gjør et stort, viktig og betydningsfullt arbeid for Kristiansand. Den kampen som Blå Kors driver mot ensomhet, nød og fattigdom for å hjelpe mennesker som virkelig trenger det, står det stor respekt av.

Av Ivar Eidsaa

Varaordfører Jørgen Kristiansen hadde takket ja til offisielt å åpne Blå Kors-markedet, og Kristiansen var raus med rosen.

Varaordfører Jørgen Kristiansen var raus med rosen da han beskrev betydningen av det arbeidet som Blå Kors Kristiansand gjør i stiftsstaden.
Varaordfører Jørgen Kristiansen var raus med rosen da han beskrev betydningen av det arbeidet som Blå Kors Kristiansand gjør i stiftsstaden.

– Blå Kors Kristiansand holder til i Gyldenløvesgate, en gate som er oppkalt etter Ulrikk Fredrik Gyldenløve, en uekte sønn av Kong Fredrik den 3. Kong Fredrik tok seg imidlertid av Ulrikk og innsatte ham som stattholder i Norge. Ulrikk førte også en krig mot Sverige på Norges vegne. Han førte krig for det man da trodde på. Det samme gjør Blå Kors Kristiansand, organisasjonen driver en kamp for å fremme de gode kreftene, for kampen mot fattigdom og nød som vi dessverre også finner i vår by, sier Kristiansen.

– Blå Kors er en organisasjon jeg har et nært og godt forhold til. Jeg kjenner personlig mange av dem som er med i arbeidet, både som ansatte, frivillige og brukere. I tillegg har Kristiansand kommune et veldig tett og godt samarbeid med Blå Kors Kristiansand over mange år. Men de siste tre-fire-fem årene har kommunen økt støtten betydelig. I dag bevilger kommunen penger til rusomsorgen som Blå Kors Kristiansand driver i Vågsbygd, sier han.

– Vi støtter også Snakk om Mobbing, den nye chattetjenesten som Blå Kors Norge skal i gang med i august. Der støtter både kommunen, i tillegg til at Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet. Vi er også inne og støtter Barnas Stasjon, også her er både staten og kommunen inne med overføringer til arbeidet. Sist, men ikke minst så har kommunen også bevilget penger til Posebyen Frivilligsentral, som også er det arbeidet i Blå Kors-regi som får overskuddet fra dagens Blå Kors-marked, sier Kristiansen.

– Jeg har lyst til å takke Blå Kors Kristiansand for den positive kampen som organisasjonen driver for å hjelpe så mange som mulig av dem som faktisk trenger det, sier varaordfører Jørgen Kristiansen.