‘- Det er slik vi må gjøre det!

– Konserten er et godt og synlig bevis på hva samarbeidet mellom Blå Kors Kristiansand og ABUP kan innebære i praksis. Det gjelder å skape felles møteplasser for de mange som trenger det.

Av Ivar Eidsaa

Gro Anita Kåsa Poulsen var full av lovord om konserten «Fred og uro» som avdelingsleder ved ABUP, Karl Erik Karlsen, gjennomførte tidligere i sommer.

- Samarbeidet gir både ABUP og Blå Kors et større handlingsrom. Så har vi begge ledere som tør å se stort på ting og ser muligheter. Det er en klar fordel. Vi har også begge et godt nettverk hvor det er naturlig å trekke inn tidligere brukere inn som frivillige. Det at ungdommen kan møte personer som har vært gjennom det de selv erfarer og sliter med, er en klar fordel, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.
– Samarbeidet gir både ABUP og Blå Kors et større handlingsrom. Så har vi begge ledere som tør å se stort på ting og ser muligheter. Det er en klar fordel. Vi har også begge et godt nettverk hvor det er naturlig å trekke inn tidligere brukere inn som frivillige. Det at ungdommen kan møte personer som har vært gjennom det de selv erfarer og sliter med, er en klar fordel, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

– Konserten er første synlige steg ut når det gjelder å nå de som både vi ved ABUP og som Blå Kors Kristiansand ønsker å nå, sier Karlsen.

Eget Haven-konsept

ABUP har samarbeidet nært med Blå Kors i å utvikle Haven-konseptet. I hagen mellom det gamle bygget til blomsterutsalget Anemone og kontorbygget til Blå Kors Kristiansand, er det blitt etablert en scene og en møteplass for de som trenger en trygg og god møteplass.

– Ungdommene i kickoff-gruppen hos ABUP er blitt tatt med på råd for hva Haven-konseptet kan inneholde, sier Kåsa Poulsen.

– Vi prøver å dra i gang et felles ungdomsarbeid mellom ideelle organisasjoner og våre ungdommer som enten har gått i terapi hos oss, kjenner noen som har gjort det eller har foreldre som sliter. Det å dra alle med i en retning som vi kan stå for, er poenget for oss, sier hun videre.

Snakk om Mobbing

– Andre vi ønsker å nå, er de mange ungdommene som ikke har en møteplass, og som blant er å se utenfor McDonalds og 7Eleven i Markensgate. En møteplass som Haven er en ypperlig anledning til å møte ungdommene på deres egne premisser, sier hun.

Haven-prosjektet og konserten til Karlsen er imidlertid ikke det første prosjektet som ABUP og Blå Kors i Kristiansand har samarbeidet om. Kåsa Poulsen forteller at ABUP har vært mye inne med faglige råd og innspill i forbindelse med etableringen av tilbudet Snakk om Mobbing.

– Den gangen begynte snøballen å rulle. Vi fant tonen, og så at Blå Kors har flotte og gode lokaler, mens vi hadde en rekke ungdommer som trenger hjelp og oppfølging. Det ønsket vi å gå sammen om å gjøre noe med, sier hun.

Svært viktig

– Men hvorfor Blå Kors? En oppfatning mange har er at Blå Kors i Kristiansand hovedsakelig hjelper slitne alkoholikere?

– Det tror jeg fortsatt er en oppfatning mange har, selv om Blå Kors har etablert mange ulike tilbud, betydelig flere enn mange er klar over.

– Hvor viktig er en slik scene som Haven i arbeidet med å nå de ungdommene som av ulike årsaker sliter?

– Det er svært viktig. Behovet for et sted som ikke er McDonalds, for et sted som er rusfritt, som er tilgjengelig, og hvor det er personer som har en ballast som gjør at ungdommen kan få de gode samtalene dersom ungdommen ønsker det.

– Vi utfyller hverandre

Hun forteller at det arbeides aktivt for å skape gode tilbud utenom konsertene.

– Vi er i en prosess hvor vi vurderer om vi skal flytte og gjennomføre noen av gruppesamtalene våre til Blå Kors Kristiansands lokaler. Det er et viktig moment å kunne legge tilbudene til sentrum. Ungdommen i dag må benytte buss for å komme til oss. Ved å legge et tilbud til sentrum, blir tilbudene lettere tilgjengelig fordi reiseveien blir enklere, kortere og raskere.

– Hvordan utfyller ABUP og Blå Kors Kristiansand hverandre?

– Et forhold er at vi jobber sammen mot samme sak, nemlig med å nå mennesker. Samarbeidet vil gi både ABUP og Blå Kors et større handlingsrom. Så har vi begge ledere som tør å se stort på ting og ser muligheter. Det er en klar fordel. Vi har også begge et godt nettverk hvor det er naturlig å trekke inn tidligere brukere inn som frivillige. Det at ungdommen kan møte personer som har vært gjennom det de selv erfarer og sliter med, er en klar fordel.

Klar oppfordring

– Hvilken oppfordring har du til dem som andre steder i landet driver samme typen arbeid som det ABUP gjør?

– Gjør noe sammen! Man kan gjøre betydelig mer dersom man samarbeider med andre. Det å gå sammen om deler av arbeidet, gjennom konserter og kampanjer, kan slå svært positivt ut.

– ABUP er et offentlig tilbud, Blå Kors er privat tilbud. Er det mulig for et offentlig hjelpetilbud å skulle samarbeide med et privat hjelpetilbud?

– Så absolutt. Vi står sterkere om det samarbeides, og tilbudene vi kan gi dem som trenger det, kan bli bedre. Min klare oppfordring er å gripe sjansen.