'- Det er viktig for oss å nå ut med informasjon om hva Snakk om Mobbing er, for å gjøre arbeidet kjent slik at så mange barn og unge som opplever å bli mobbet, men som ikke forteller det til det noen, kan ta kontakt, sier Andreas Eidem.

‘- Nå kan vi utvide åpningstiden og styrke bemanningen

Jubelen stod i taket hos Snakk om Mobbing, da det tirsdag ble klart at den nye chattetjenesten i regi av Blå Kors Norge får en bevilgning på tre millioner kroner for 2016 over statsbudsjettet.

Av Ivar Eidsaa

Tore Tønnessen er veldig fornøyd med bevilgningen over statsbudsjettet til Snakk om Mobbing
Tore Tønnessen er veldig fornøyd med bevilgningen over statsbudsjettet til Snakk om Mobbing

[su_pullquote align=»right»]

– Et viktig tiltak å støtte

– Arbeidet som Blå Kors driver gjennom Snakk om Mobbing, SoM, er svært betydningsfullt og derfor et viktig tiltak å støtte, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker fra Kristelig Folkeparti, og en av dem som har engasjert seg for at SoM skulle få bevilgning til driften over statsbudsjettet.

Hans Fredrik Grøvan sier seg godt fornøyd med at Snakk om Mobbing er inne med en bevilgning på statsbudsjettet for 2016 med tre millioner kroner.
Hans Fredrik Grøvan sier seg godt fornøyd med at Snakk om Mobbing er inne med en bevilgning på statsbudsjettet for 2016 med tre millioner kroner.

Da Blå Kors tok kontakt i fjor med tanke på å få en bevilgning til driften over statsbudsjettet for 2015, var Grøvan med på møter både i departementet og i Helsedirektoratet for å presentere tilbudet. Arbeidet endte ut med en bevilgning på halvannen million kroner.

– Dette er et viktig arbeid å støtte. Vi ser at tilbudet når ut til barn og unge som mobbes og som ikke har en plass å henvende seg. Vi ser også at omfanget er betydelig større enn antatt. Derfor er det viktig med et lavterskeltilbud som dette, fremholder Grøvan.

Tok ny kontakt i høst

Tidligere i høst tok Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, kontakt for å sjekke ut om det var mulig å øke bevilgningen over statsbudsjettet med ytterligere halvannen million kroner for 2016. Hensikten var å kunne øke bemanningen og åpningstidene for å gi en god kontakt og oppfølging til de mange som tok kontakt med SoM. Grøvan innrømmer det har vært et tøft løp å få bevilgningen på plass.

– I forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre fikk vi inn en pott, og da forhandlingene var sluttført, var det kommet på plass en sum på tre millioner kroner, forklarer Grøvan.

– En av de store utfordringene i vår tid

Han sier videre mobbing er en av de store utfordringene i vår tid, hvor et betydelig antall unge, men også voksne, opplever å bli mobbet og kjenner på frykten for å si ifra.

– Å komme over terskelen med å si ifra, vitner om at dette er underkommunisert, sier Grøvan. – Det å få snakke med fagfolk for dem som utsettes for mobbing, kan bety svært mye. Gjennom chattetjenesten til SoM kan de som henvender seg få hjelp og gode innspill for å gå videre der det er hjelp å få, sier han. Grøvan streker videre under at tilbudet som SoM driver har vært dypt savnet i Norge, og han berømmer Blå Kors for kvaliteten på tilbudet.

Et godt liv

– Med fagpersonell på plass vil mange få hjelp i rett tid i stedet for å gå fra lege til lege, fra tilbud til tilbud. Viktigheten av å kunne få rask hjelp betyr mye for dem det gjelder, sier han. Han sier det rystende å høre mange av de historiene som fortelles fra dem som tar kontakt med SoM, fra dem som står på terskelen til å ta sitt eget liv, til dem som via en samtale på chattetjenesten kan bli motivert til å ta nye skritt i livet. – Sånn sett er det svært viktig å kunne hjelpe enkeltmennesker tilbake til et godt liv, sier Hans Fredrik Grøvan.[/su_pullquote]- Dette var en flott beskjed å få, sier Kristine Aasen og Tore Tønnessen, da Arvid Solheim, daglig leder ved Blå Kors Kristiansand, tok turen innom umiddelbart etter at flyet han kom med fra Oslo hadde landet på Kjevik, Han kunne fortelle at forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om neste års statsbudsjett hadde resultert i en bevilgning på 1,5 nye millioner kroner for 2016. Sammen med de 1,5 mill. som allerede lå inne for 2016, blir altså totalen på tre millioner kroner.

– Vi fikk halvannen million for 2015. Det gjorde at vi kunne starte opp, og erfaringen har vist at det så absolutt var på tide. Vi har siden kommet i kontakt med veldig mange barn og unge som mobbes, sier Andreas Eidem, leder av Snakk om mobbing.

Snakk om mobbing er med på å redde liv

– Den økte rammen gjør at vi kan hjelpe enda flere. Erfaringen har vist at chatten er med på å redde liv, slår Solheim fast.

Pengene vil bli brukt slik at flest mulig kan få hjelp. Eidem forteller at pengene gjør at Snakk om mobbing kan hjelpe enda flere, ved at åpningstiden kan utvides, og at staben kan styrkes ytterligere.

Kristine er veldig fornøyd med bevilgningen over statsbudsjettet til Snakk om Mobbing
Kristine Aasen er veldig fornøyd med bevilgningen over statsbudsjettet til Snakk om Mobbing

– Når barn og unge tar kontakt med oss, fortjener de det beste tilbudet de kan få. Da må vi ta imot dem på best mulig måte og med den nødvendige kvalitet, sier Eidem, som understreker at staben har en god helsefaglig bakgrunn og utdannelse med minimum treårig høyskole. I tillegg er de ekstra skolerte med tanke på alvorligheten i samtalene.

For å være frivillig må man ha en relevant bachelorgrad eller tilsvarende, for eksempel innen pedagogikk, helse- eller sosialfag.

Flere henvendelser enn antatt

Snakk om mobbing har vært i drift i noe over to måneder allerede, og et betydelig antall barn og unge som blir mobbet, tar kontakt.

– Til tider så mange at vi har hatt en utfordring med å kunne svare alle med en gang, sier Eidem. Med de ekstra midlene vi får nå kan tilbudet forsterkes og gjøre oss i stand til å svare umiddelbart på henvendelsene.

– Vi ser også at det er mange som sliter, og at et betydelig antall for første gang snakker med noen om problemene på chatten, sier Eidem. Det er også mange som føler at de ikke blir tatt på alvor når de sier fra til voksne, det være seg pårørende, lærere eller helsesøster.

Erfaringen viser at over 90 prosent av alle som tar kontakt med Snakk om mobbing er barn og unge i alderen 9-19 år, det som er definert som målgruppen for chatten.

– Vi ønsker også flere henvendelser fra dem som mobber. Vi sitter nok med en følelse av at disse skammer seg ekstra mye fordi de mobber og at terskelen er høy for å ta kontakt med noen for å snakke om sin situasjon, sier han.

- Bevilgningen gjør at vi øke bemanningen og åpningstidene, sier virksomhetsleder for Snakk om Mobbing, Andreas Eidem.
– Bevilgningen gjør at vi øke bemanningen og åpningstidene, sier virksomhetsleder for Snakk om Mobbing, Andreas Eidem.

Gjør sterkt inntrykk

Kristine Aasen og Tore Tønnessen sier seg svært glad over økt pengestøtte neste år.

– Det gjør sterkt inntrykk når flott ungdom som har vært aktive innen idrett og organisasjonsliv og som har gjort det bra på skolen, møter veggen og dropper ut. Vi har også hatt kontakt med dem som skriver at de sliter i betydelig grad, og at de har tatt et valg om å avslutte livet, da hele situasjonen er blitt for mørk og vanskelig, sier Tønnessen. Da blir det ekstra viktig å motivere dem til å revurdere, snakke om sine problemer og komme videre i livet.

– Så er det også spesielt fint når dem som har tatt kontakt sier at de har fått god hjelp og motivasjon til å gjøre noe med situasjonen, sier Kristine Aasen.

Noe alle tjener på

– Dessverre ser vi også at mange som dropper ut ofte ender opp med å bli uføre, starter med rus, isolerer seg og får en lavere livskvalitet. Det sier noen om alvorlighetsgraden og følgekonsekvensene, sier Solheim.

– Konservative beregninger gjort i Danmark viser at en ungdom som dropper ut, vil koste samfunnet minimum 15 millioner kroner. Med bakgrunn i dette er en bevilgning på tre millioner kroner en god investering for samfunnet og noe alle tjener på, ikke minst den personen det gjelder, sier Arvid Solheim.