Ettervernsgruppa i Blå Kors Kristiansand

3000 henvendelser på 5 måneder

-3000 barn og unge har henvendt seg på chatten Snakkommobbing.no siden åpningen i oktober.

Av Ivar Eidsaa

Fra venstre: Andreas Eidem, virksomhetsleder av Snakkommobbing.no, Kjell Ingolf Ropstad, Jørgen Kristiansen, Svein Harberg, Kirsten Rypestøl, Hans Fredrik Grøvan og Jorunn Lossius var på besøk hos Snakk om mobbing.
Fra venstre: Andreas Eidem, virksomhetsleder av Snakkommobbing.no, Kjell Ingolf Ropstad, Jørgen Kristiansen, Svein Harberg, Kirsten Rypestøl (Blå Kors Krs), Hans Fredrik Grøvan og Jorunn Lossius var på besøk hos Snakk om mobbing.

Dette fortalte Andreas Eidem, virksomhetsleder av Snakkommobbing.no, da Svein Harberg, Kjell Ingolf Ropstad, Hans Fredrik Grøvan, Jørgen Kristiansen og Jorunn Lossius var på besøk fredag.
– Et fantastisk og skremmende tall på en gang, mener Harberg, som er stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre. Ifølge Eidem, har neste halvpartene av dem som tar kontakt på chattetjenesten, ikke fortalt om at de blir mobbet.
-Utrolig mange skriver også at de har forsøkt å si ifra til foreldre, lærere, rektor, helsesøster og andre om at de mobbes, uten at de voksne har tatt ansvar og gjort noe for å få til en bedring, fremholdt Eidem.

Støttespillere

Svein Harberg og Hans Fredrik Grøvan har begge vært gode støttespiller i arbeidet med å få offentlig støtte til chattetjenesten. Nok en gang et eksempel på at når lokale politikere blir Stortingsrepresentanter så kan de spille avgjørende roller for etablering av tilbud ut i distriktene.
-Uten Grøvan og Harberg hadde aldri Blå Kors fått åpnet Snakk om Mobbing chatten som allerede nå sannsynligvis har reddet liv og i alle fall fått 3000 til å kontakte oss fra hele Norge, sier Arvid Solheim daglig leder i Blå Kors Kristiansand. Men vi er også veldig takknemlig for støtten fra lokalpolitikere, og han trekker særlig frem varaordføreren fra KrF i Kristiansand, Jørgen Kristiansen.
– Vi har bygd opp en god ekspertise og kompetanse her i Kristiansand. Vi samarbeider med flere fagetater, og særlig tett med UiA og BUP ved SSHF, forteller Solheim.
– Det ideelle hadde vært om hver kommune hadde hatt en person som Snakk om Mobbing kunne kontakte, de gangene det var behov for å be kontaktpersonen om å følge med spesielt godt med i barne- og ungdomsmiljøene i sin kommune, hvis den som tar kontakt har sagt hvor vedkommende kommer fra, sa Harberg.

Oppfølging

Snakk om mobbing– Andreas Eidem sier at de som oppsøker chatten forteller om baksnakking, utestenging, ikke å være med på leken, slag, spark, kvelertak, spytting, å bli kalt for stygg, feit og hore, til at noen får høre at «hvorfor tar du ikke livet ditt, det er ingen som vil savne deg likevel». Man begynner etter hvert å tro på det som blir sagt. De påvirker både selvtilliten og opplevelsen av egen verdi.
– Hvordan kan de som har behov for oppfølging få det, spurte Kjell Ingolf Ropstad.
– Selve samtalen vi har på chatten er utrolig viktig, og kan være helt avgjørende for endring. Særlig fordi veldig mange sier de aldri ville fortalt det de deler på chat «ansikt til ansikt». Men barns trygghet er voksnes ansvar, og barn bør ikke stå alene med mobbing. Vi forsøker derfor ofte i felleskap å finne den rette personen som de kan spørre om hjelp, og planlegger hvordan de konkret kan gå frem. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at samtalen som den enkelte har hatt med oss har hatt helt avgjørende betydning, for eksempel at de har klart å fortelle det de opplever til en voksen som har hjulpet dem videre, sier Eidem.
– Et tema å ha fokus på, er hvordan vi kan bevisstgjøre foreldre og foresatte til barn og unge som utsettes for mobbing, og også å spørre barna om hvordan de ønsker å bli møtt, sa Kirsten Rypestøl, som i sin tid tok initiativet til at Snakkommobbing.no ble en realitet.