Jørgen Kristiansen og Kjell Ingolf Ropstad

Antall brukere øker

– Antall brukere øker. I fjor hadde vi rundt 3.600 besøkende i våre kjernetilbud. Det kunne Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Barnas Stasjon i Kristiansand fortelle da Barnas Stasjon fredag fikk besøk av stortingspolitikerne

Svein Harberg (H), Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan (KrF), samt Jorunn Lossius, varaordfører for KrF i Lillesand og fylkessekretær i partiet, samt varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen.

Av Ivar Eidsaa

Anne-Randi Hanssen kunne fortelle om et arbeid i vekst, til høyre Jørgen Kristiansen og Kjell Ingolf Ropstad.
Anne-Randi Hanssen kunne fortelle om et arbeid i vekst, til høyre Jørgen Kristiansen og Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi er glade for at dere besøker oss. Det er takket være de bevilgninger som denne regjeringen har gjort, at vi har kunnet øke innsatsen for de som trenger det, fremholdt Arvid Solheim, daglig leder hos Blå Kors Kristiansand. At Barnas Stasjon i dag mottar ca 13 millioner i statsstøtte pr. år til Blå Kors Norge og Barnas Stasjon rundt om i landet, er mye takket være et besøk Knut Arild Hareide, Hans Fredrik Grøvan og Jørgen Kristiansen med flere gjorde hos Barnas Stasjon i Kristiansand våren 2014.
– Barnas Stasjon er blitt kanskje et av de aller viktigste tilbudene som gis i Kristiansand til småbarnsfamilier som er i en utfordrende livssituasjon.
Barnas Stasjon er i vekst, ikke bare i Kristiansand, men også i flere norske byer. Barnas Stasjon åpner i løpet av 2016 en helt ny stasjon i Oslo, for øvrig stasjon nummer syv totalt, etter at tre bydeler er gått sammen om å etablere tilbudet som Barnas Stasjon kan gi.

Et arbeid i vekst

– Det er også behov for ytterligere en Barnas Stasjon i Oslo. Men denne etableringen er foreløpig satt på vent da vi så langt ikke har midler til å kunne gjøre dette, sa Solheim.
Det var en lydhør samling politikere som var på besøk.
– Tilbudet som gis er veldig bra. Det er godt å se at arbeidet er i vekst, fremholdt Hans Fredrik Grøvan.
– For meg har de to årene jeg har vært ansatt ved Barnas Stasjon vært fantastiske, sa Anne Randi Hanssen. Staben teller i dag fem fast ansatte, hvorav to er sosionomutdannet, en er gestaltterapeut, en annen barnevernspedagog, mens Hanssen selv er helsesøster. I tillegg jobber det tre i prosjekter med små stillingsprosenter. To pedagoger og en med bachelor i psykologi. Barnas Stasjon har altså en bred, tverrfaglig kompetanse i staben sin.

Svein Harberg
– En vei å gå er å ha en tett og god dialog med kommunene der det er ønskelig å etablere nye avdelinger av Barnas Stasjon, sa Svein Harberg.

Avhengig av frivillige

– Vi er veldig avhengig av dedikerte frivillige for å kunne gi et godt og fullverdig tilbud, og har i dag 18 frivillige som inngår i turnusen, forklarte Hanssen. Målgruppen er ikke bare personer som har slitt med rusproblematikk (selv eller som pårørende), men også utfordringer knyttet til psykisk helse og lite nettverk, og som har barn mellom 0 og 8 år.
Alle som kommer, får en kartleggingssamtale, slik at de kan få den hjelpen og oppfølgingen som på best mulig måte matcher behovet og utfordringene.
I 2015 var det rundt 200 voksne og barn som jevnlig benyttet seg av tilbudet som Barnas Stasjon kan gi, eller 3.600 besøk totalt, mot 2.600 i 2014. Tallene gjelder kjernetilbudene som Barnas Stasjon gir, med miljøtiltak, turer og ferier, foreldreveiledning, barnegrupper, barselgrupper, pappagrupper, mammagrupper og familiegrupper. I tillegg kommer arbeidet som gjøres hjemme hos brukere (hjemmeveiledning), samt botilbudet vårt med oppfølging.

Har åpent hele sommeren

Barnas Stasjon i Kristiansand disponerer leiligheter hvor de som trenger det kan bo i en periode, samtidig som de er en del av Barnas Stasjon på dagtid. På forespørsel fra barnevernet gir også Barnas Stasjon veiledning i hjemmet til de enkelte der det er ønskelig og/ eller behov for det.
På spørsmål fra politikerne kunne Hanssen også fortelle at Barnas Stasjon holder åpent gjennom hele sommeren, da mange er avhengige av struktur og oppfølging.

Flere byer på vent

– Hvilken visjon har dere for årene som kommer, spurte Hans Fredrik Grøvan.
– På nasjonalt nivå er målet å ha 25 Barnas Stasjon. Vi har flere byer som står på vent, så som Karmøy, Haugesund, Stavanger, Bergen, Ålesund, samt byer i Vestfold og andre byer på Østlandet. Skal Blå Kors Norge kunne åpne flere avdelinger, er det pengene det står på, fremholdt Solheim.
– En vei å gå er å ha en tett og god dialog med de respektive kommunene. Ligger det et slikt samarbeid i bunn, vil det lettere kunne utløse ytterligere statlige midler, var de tre stortingsrepresentantene Svein Harberg, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Inge Robstad enige om.