Studentinnsamling til chattetjeneste

Vivian Lynghjem er leder av årets innsamling blant norske psykologistudenter. -Vi har som mål å slå innsamlingsrekorden vår, sier hun. (Foto: Ivar Eidsaa)
Vivian Lynghjem er leder av årets innsamling blant norske psykologistudenter. -Vi har som mål å slå innsamlingsrekorden vår, sier hun. (Foto: Ivar Eidsaa)

– Chattetjenesten Snakk om mobbing er moderne og fresh, og når fram til ungdom som mobbes. Det sier Vivian Lynghjem om hvorfor PsychAid 2016, psykologistudentenes hjelpeaksjon i år, går til Snakk om mobbing.

AV IVAR EIDSAA

– Vi samarbeider hvert år med en ny organisasjon som jobber for å fremme psykisk helse. Vi kontakter mange organisasjoner som arbeider innen faget med oppfordring om å søke. Da vi la frem alle søknadene på et allmøte i oktober i fjor, var ikke mine medstudenter i tvil. Det var Snakk om mobbing vi ønsket å samle inn penger til i år, fremholder Lynghjem.
PsychAid ble grunnlagt i 2003 og hadde sin første innsamlingsaksjon våren 2004. Organisasjonen startet ved Universitetet i Bergen, men har i dag også en aktiv avdeling ved Universitetet i Oslo. Blå Kors og barn rammet av voksnes alkoholmisbruk var gjenstand for innsamlingen i 2005.

Vil slå rekorden i år

– Under den store innsamlingsaksjonen inviterer vi til bøssebæring, veldedighetsfest, fagdag og andre aktiviteter til inntekt for et formål som bidrar til å fremme psykisk velvære. Alt vi gjør og arrangerer baserer seg på frivillig arbeid fra våre medlemmer, sier Vivian Lynghjem.
Det er ikke akkurat småbeløp som psykologistudentene samler inn. I fjor, da UNICEF var mottaker-organisasjon, samlet studentene inn 128.844 kroner. Rekorden kom i 2012 da Voksne for Barn ble valgt. Den gangen samlet studentene inn hele 207.000 kroner!
– Målet i år må jo være å slå rekorden fra 2012! Snakk om mobbing gjør en flott innsats for å nå de mange barn og unge som mobbes. Det at det er blitt etablert en chattjeneste for å kommunisere med målgruppen, er jo svært bra. Dermed nås ungdommen på de plattformene som barn og unge bruker til daglig. Ungdommene får raskt kontakt med Snakk om mobbing, i stedet for å måtte gå veien om fastlege og så få en henvisning til psykolog. Det kan bli en for lang periode å vente på å få hjelp, sier Lynghjem.

Ble positivt overrasket

– Da vi fikk inn søknadene, var vi også overrasket over at Blå Kors driver en slik tjeneste, og at organisasjonen gjør mer enn kun å hjelpe dem som sliter med rusproblemer. Snakk om mobbing representerer noe nytt i Blå Kors-sammenheng, og det liker vi, smiler hun.

Andreas Eidem som leder Snakk om mobbing sier det er flott at psykologistudentene har valgt Snakk om Mobbing til årets aksjon.
– Ja, det er virkelig stort for oss, og er et positivt signal som vi tar med oss fra dem som skal utgjøre psykologifagets fremtidige miljø, sier Eidem.
– Vi er veldig takknemlige for det vi får gjennom aksjonen. Vi jobber hver dag for å nå de mange som ikke forteller andre at de mobbes. Det gir oss også en stor motivasjon til å fortsette jobben som vi har påbegynt. Det er bidrag som dette som gjør at vi kan styrke arbeidet og hjelpe enda flere, sier Andreas Eidem.

Alle kan bidra

Årets aksjon begynte med en egen fagdag ved fakultetet i Bergen i mars, og det samme i Oslo, og avsluttes med en veldedighetsfest i april. Bøssebæringen i Bergen og Oslo avholdes også i april.
– Vi ønsker at så mange som mulig skal delta og vi oppfordrer også andre som ikke tar psykologistudiet til å bidra. Alle bidrag, store som små, vil komme til nytte, sier Lynghjem, som ber dem som ønsker å gi sin skjerv om å benytte 6039.08.01370.