Debattleder Davy Watne

Å forhindre mobbing: Fair play i alle ledd

– Fair play i alle ledd, å se alle, ta vare på alle og gjøre det med et smil, samt bevisstgjøre ledere, trenere og foreldre på hva mobbing er.[su_column size=»2/3″]

Av Ivar Eidsaa

Knut Tørum, tidligere trener for Rosenborg og Start, nå trener for overraskelseslaget Arendal FK i 2. divisjon, oppsummerte hva forebygging av mobbing handler om da ledelsen i Sør Cup hadde invitert en rekke trenere og ledere til middag og paneldebatt om mobbing i idretten. Snakkommobbing.no var spesielt inviterte gjester.

En god utviklingsarena

– Hvis man ser alle, at alle får anledning til å delta, at man ikke favoriserer noen få bekostning av de mange, vil mye være gjort. Min erfaring som trener er at det ikke nødvendigvis er de som var de beste spillerne som yngre barn som går bort og blir fremtidens toppspillere. Hvis alle kan erfare at de får en god utviklingsarena, hvor de er med fordi det er gøy, og hvor alle kjenner seg inkludert, vil mye være gjort, fremholdt Tørum.
– Vi vet at det også skjer mobbing i idretten. Skal man forebygge mobbing, må man vite hva mobbing er. Da er det viktig at ledere og trenere i klubben har kunnskap om hva man skal se etter for å forebygge mobbing, sa Andreas Eidem, leder av Snakkommobbing.no, under paneldebatten.

Forebygge bedre enn å behandle

– Vi må også ta inn over oss at det noen oppfatter som erting, kan andre oppfatte som mobbing, sa Eidem.
– Vi ser at mange av dem vi i voksen alder behandler for rusmisbruk, har en mobbehistorie fra tidligere. Vi behandler årlig 14.000 personer, og vi vet at to til tre barn i hver skoleklasse bor i hjem hvor en av foreldrene ruser seg. Vi vet også at to til tre barn i hver eneste klasse mobbes. I Blå Kors er vi opptatt av en god forebygging. Det er bedre å forebygge enn å behandle voksne på et senere tidspunkt, fremholdt Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand.

Karl Erik Karlsen, avdelingsleder ved ABUP, Avdeling barn og unges psykiske helse ved Sørlandets sykehus, kunne under paneldebatten opplyse om at det kan oppleves svært dramatisk for de som utsettes for mobbing.

Viktig å bevisstgjøre

– Selv om tilfellene er få, har vi eksempler på at barn helt ned i ni-ti årsalderen kan være suicidale, og at eksemplene er flere jo eldre barnet og ungdommen blir, fremholdt Karlsen.
Gustav Steimler, markedssjef i Sør Cup som hadde invitert til trener- og ledersamlingen, sier mobbing i idretten er en aktuell problemstilling.
– Derfor ønsket vi å ha Snakkommobbing.no med som en av samarbeidspartnerne, sier Steimler.
– Målet med samarbeidet er å bevisstgjøre trenere, ledere og spillere. Det har vi gjort ved å invitere til denne paneldebatten, samt at Snakkommobbing.no var representert med egen stand under Pink Party ved Sørlandssenteret med 17.000 barn og unge som publikummere, sier markedssjefen.
Sør Cup er en av Norges største fotballturneringen. I år har nærmere 6.000 spillere fordelt på 561 lag vært med, så nedslagsfeltet har ifølge Steimler vært stort.

Å gjøre tilbudet kjent

Andreas Eidem som leder Snakkommobbing.no, sier seg takknemlig for samarbeidet.
– Gjennom Sør Cup har vi fått gjort kjent chattetjenesten som Snakk om Mobbing er, til stadig flere, sier Eidem.
– Vi har hatt mange inne på standene våre, hvor vi flytter rundt på de ulike banene for å nå flest mulig. Vi erfarer at mange vet hva Snakk om Mobbing er, men det er ikke alle som vet at dette er en chat-tjeneste hvor man barn og unge som trenger det kan chatte med fagpersonell om den situasjonen man befinner seg i.

[/su_column][su_column size=»1/3″]Debattleder Davy Watne Panelet Knut Tørum[/su_column]