Isaksen

Kunnskapsdepartementet satser på Snakkommobbing.no!

IsaksenRegjeringen Solberg la i sitt forslag til statsbudsjett opp til å bevilge tre millioner kroner til snakkommobbing.no fra helsedepartementet og ytterligere 500.000,- kroner fra kunnskapsdepartementet. – Vi tar det som en stor tillitserklæring at vi ligger inne i forslaget for 2017, og ikke minst at vi allerede etter ett års drift også er inne på budsjettforslaget for kunnskapsdepartementet. Det forteller daglig leder for snakkommobbing.no, Andreas Eidem.

Av Ivar Eidsaa

Forslaget om ytterligere en halv million kroner over kunnskapsdepartementets budsjett, er en helt ny budsjettpost. Eidem forteller at da kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen i april i år la frem regjeringens tiltaksplan mot mobbing, skulle telefon/chattetjeneste være ett av satsingsområdene.

Snakkommobbing.no har for inneværende år mottatt en bevilgning på tre millioner kroner over statsbudsjettet.
– Pengene som foreslås bevilget over helsedepartementets budsjett er helt avgjørende for at vi kan sikre en god og stabil drift. Beløpet på 3,5 millioner kroner som regjeringen har lagt inn i forslag til statsbudsjett gjør at vi kan konsentrere oss om å hjelpe, sier Eidem

Halvparten holder det for seg selv

– Det er særdeles viktig at alle som tar kontakt med oss, skal oppleve å få gode og utfyllende svar. Det er snakk om barn og unge som ikke har det bra, flere av dem har vært mobbet i flere år. Halvparten av de som tar kontakt har ikke snakket med voksne om det de opplever, sier Eidem.
Snakkommobbing.no får daglig mellom 25 og 30 henvendelser på chattetjenesten. De som tar kontakt er anonyme, og kommer direkte i kontakt med en fagperson.

7.000 har tatt kontakt

Siden oppstarten i september 2015 har over 7.000 barn og unge tatt kontakt.
– Over 60.000 barn og unge som unge mobbes jevnlig. Forslagene som ligger gjør at vi nå kan fortsette jobben med å gjøre hjelp lett tilgjengelig for barn og unge som har det vanskelig, sier Andreas Eidem.