Blå Kors Hobro, Danmark

En tur med faglig høyt utbytte

– Turene som alle aktørene innen rusomsorgen gjennomfører, er viktige. Det blir alltid turer med et faglig høyt utbytte. I år var det med 55 på turen, og vi har aldri vært så mange på tur tidligere.

Av Ivar Eidsaa

Samtlige aktører innen rusomsorgen i Kristiansand, det være seg kommunale, private, frivillige og ideelle, har i flere år samarbeidet nært for å gi et så godt tilbud som mulig til dem som trenger hjelp for å slutte med rus og komme tilbake til en rusfri hverdag.

Av stor betydning

– For å styrke samarbeidet og også få et godt faglig påfyll, har vi i flere år med jevne mellomrom arrangert en fellestur. Også i år gikk turen til Danmark, forteller Trond Gundersen som har vært med i rus- og ettervernarbeidet hos Blå Kors Kristiansand i en årrekke.
– Vi kaller samarbeidet Nettverk-rus. Det å kunne trekke veksler på hverandre i det daglige arbeidet vi gjør hver på vår kant, er av stor betydning. Derfor er slike samlinger hvor vi blir godt kjent med hverandre, og hverandres tilbud, av stor betydning, fremholder Gundersen.

Blå Kors Hobro

Årets tur gikk først til Hobro på Jylland og deretter til Odense på Fyn. Blå Kors Hobro driver et mangesidig arbeid med blant annet botilbud for hjemløse, botilbud for mennesker med misbruk og eventuelt fysiske og psykiske problemer, samt avrusning, dagtilbud og ettervern. I praksis innebærer det Minibo som er et botilbud for personer med dobbeltdiagnoser, korte opphold for hjemløse, botilbud for alkoholmisbrukere og utslusing.
Etter Hobro gikk turen til Frelsens Hærs lokaler, hvor det ble gitt en bred gjennomgang av arbeidet.

Byvandring i Odense

I Odense ble det lagt opp til en lengre byvandring andre dag. Kirkens Korshærs varmestue ble besøkt. Korshæren driver blant annet Sundhedsrummet og Stofindtakelsesrummet. Derfra gikk turen til Hellestedet Enggade, som er opprettet i samarbeid med de hjemløse i området omkring Østerbro. Stedet fungerer som et tilfluktssted og frirom for byens utsatte.
Også storvoksenbehandlingen som er Odense kommunes tilbud til voksne stoffmisbrukere ble besøkt.

TUBA

Senere på dagen ble det også lagt inn et besøk til St. Dannesbo som er et forsorgshjem som danskene kaller det, og et midlertidig botilbud for mennesker med særlige sosiale vanskeligheter, med pleiehjem, avrusingsplasser og avlastningsplasser. 
I Odense ble også TUBA besøkt. TUBA er en selvstendig organisasjon som eies av Blå Kors. TUBA står for Terapi og rådgivning for unge som er barn av alkoholikere. TUBA tilbyr anonym og gratis terapi og rådgivning for unge i aldersgruppen 14-35 år.
– Det å bli godt kjent med hverandres arbeid, er verdifullt. Jeg er imponert over den bredden som finnes i rus- og omsorgsarbeidet i Kristiansand, hvor mange aktører det er, og hvor målrettet og godt det arbeides, sier Trond Gundersen.
– Utbyttet av turen er særdeles verdifullt, og mange andre norske byer burde gjøre noe tilsvarende, avslutter han.