PaulH enriksen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #3

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg er en tidligere rusmisbruker, og ønsket å ha noe å gjøre på dagtid. Jeg ble anbefalt å ta kontakt med Blå Kors Kristiansand for å ha noe å fylle dagene med. Nå har jeg vært rusfri i 14 måneder. Jeg jobber hver dag hele uken, og det å være med har vært avgjørende for at det har gått så bra som det har gjort.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg begynte i sommer, og jobber sammen med Cato Wiig. Sammen har vi pusset opp et par leiligheter, og vi gjør en god del forefallende arbeid der det er behov. Jeg har også tidligere arbeidet som vaktmester på Geheb i flere år.

Vi jobbet også en god del i forbindelse med Helaften som nylig ble arrangert for nåværende og tidligere rusmisbrukere. Vi var blant annet ute og solgte stoler, som vi kaller det, hvor vi besøkte bedrifter og andre til å være med å finansiere hva det kostet å ha en gjest på besøk. Det var veldig OK. Det var veldig mange som var positive til det. Det var gøy å se at det kom så mange, og jeg traff igjen flere fra det tidligere rusmiljøet.

Det fine med å være Tidgiver i Blå Kors er at vi får anledning til å gjøre det vi har lyst til å gjøre og som vi har anlegg for.

Vi er også godt i gang med neste års store prosjekt, som har fått navnet BlåHjul, et opplegg som skal foregå under Palmerittet 2017.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det har gitt veldig mye tilbake å være med som Tidgiver. Det å skulle bli kjent med så mange og få helt nye venner utenom rusmiljøet, har vært viktig for meg.

Din oppfordring til andre:
Jeg vil oppfordre andre til å prøve seg som Tidgiver og gi det en sjanse. Du får mange nye venner. Selv har jeg fått en helt ny vennekrets, og vi gjør mye sammen også på kveldene og i helgene.