Gro Heide Kristiansen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #7

Hvorfor ble du Tidgiver:
Tidligere har jeg vært med i Livsglede for Eldre, og satt i styret i lokalforeningen frem til det ble nedlagt for halvannet år siden. Vi var en flott gjeng som gikk tur hver torsdag. Totalt var vi rundt en 25 som var med. Vi kunne jo ikke legge ned turgruppen, og vi kom i kontakt med Blå Kors Kristiansand som tok imot oss med åpne armer. Vi har fast oppmøte på Sandens hver torsdag kl. 11.00.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er selvsagt med i turgruppen, og var også med som Tidgiver under Helaften, da Blå Kors arrangerte julefest for tidligere og nåværende rusmisbrukere i slutten av november.

Jeg var i full jobb i hjemmesykepleien frem til i sommer. Nå er jeg blitt pensjonist, og har følgelig fått bedre tid til å engasjere meg.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det har vært veldig fint å bli med i Blå Kors. Jeg kjente ikke så veldig godt til Blå Kors på forhånd, men hadde en viss formening om hva arbeidet innebar, blant annet at Blå Kors hadde arbeid innen rus og psykiatri. Jeg ble veldig overrasket over å se bredden i arbeidet, og det er langt mer omfattende enn det mange er klar over.

Miljøet er godt, og jeg er blitt kjent med mange flotte mennesker, og det er fint å kunne gjøre noe for andre. Jeg får mye mer igjen enn det jeg gir.

Din oppfordring til andre:
Bli Tidgiver! Meld deg som frivillig, og begynn i frivillig arbeid. Vi lever i en tid hvor mange har en travel hverdag. Hvis flere fikk øynene opp for hva de får igjen for å engasjere seg, tror jeg langt flere ville ha meldt seg. Jeg er selv med et par timer de torsdagene vi går tur. Det fine med å være Tidgiver i Blå Kors, er at man selv bestemmer hvor ofte og hvor lenge man vil være med hver gang. Til syvende og sist tror jeg alle har litt tid til overs.

Det blir mer og mer viktig at vi gir av vår tid, fordi det sitter flere og flere ensomme eldre rundt omkring. Tidligere tok familiene mer hånd om sine egne. Det gjør man ikke på samme måte i dag. Begge foreldre er i dag ute i arbeid. Barna er engasjert i skole og fritidsaktiviteter. Fra min tid i hjemmesykepleien hadde vi kontakt med flere som sjelden eller aldri hadde kontakt med sin egen familie.