Tommy Andreassen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #8

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg ble Tidgiver i Blå Kors Kristiansand fordi jeg ønsket å bidra, og å ha noe fornuftig og meningsfullt å gjøre. Jeg var med noe tidligere, hadde et lite opphold, og har vært fast med en stund nå.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Arbeidsoppgavene varierer, alt fra småjobber hvor jeg er sammen med gjengen som Cato Wiig har ansvaret for med praktiske oppgaver og flytteoppdrag, til å vaske her på huset, samt ellers å bidra der det er behov.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Jeg har tidligere vært rusmisbruker, og det er derfor fint å kunne bidra med noe tilbake til samfunnet. Jeg var rusmisbruker i en 15-16 år, og fikk god hjelp på ARA, Avdeling for rusbehandling og avhengighet. Der ble jeg oppfordret til å engasjere meg. Det å være med i Blå Kors har vært en god hjelp og støtte. Det betyr noe å kjenne at jeg kan være til nytte og hjelpe andre. Det er en god følelse å kjenne på!

Det har også vært fint å bli en del av miljøet, og få gode venner som jeg omgås på fritiden. Allerede fra jeg kom første gangen, har jeg kjent meg veldig velkommen, og ble tatt imot med åpne armer. Uansett hvordan jeg har det, er jeg alltid like velkommen.

Din oppfordring til andre:
Jeg skulle ønske at flere ble med. Uansett fortid så er alle velkomne hos Blå Kors Kristiansand. Fellesskapet er godt og trygt.