Hani Ayoub

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #10

Hani Ayoub
Hani Ayoub

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg ble med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand for to år siden, etter at vi forlot hjemlandet vårt, Syria. Da vi flyttet til Kristiansand, startet jeg i Blå Kors med en gang. Det var ikke bare for å lære norsk og bli godt integrert at jeg startet, vel så viktig var det å kunne hjelpe mennesker. Jeg ble klar over Blå Kors da jeg bodde på asylmottaket og jeg spurte min kontakt der om hva jeg kunne gjøre for å komme i kontakt med nordmenn og å lære språket.

Vi tok kontakt med Knut Are Jølstad som på den tiden var leder av Posebyen Frivilligsentral. På den tiden snakket jeg engelsk, og det var på Blå Kors jeg lærte norsk dagligtale, i tillegg til at vi fikk norskopplæring på skolen.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:
Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Jeg har vært med Tore Næss og pusset opp leiligheter, og har vært med på stort sett samtlige aktiviteter som har funnet sted her på huset, det være seg konserter, samlinger, Kulturell Fritid og møter. Aktiviteten har økt veldig på de to årene jeg har vært med. Enkelte dager lager vi mat til de ungdommene som benytter seg av de tilbudene som Blå Kors gir denne gruppen. Av og til lager vi også mat til beboere og besøkende til Vågsbygdveien 3.

Jeg har også invitert med flere flyktninger til Blå Kors, slik at de kan lære og prate norsk, samt å bli bedre integrert. I fjor tok jeg initiativet til å starte Kulturell Fritid, og inviterte med elevene på skolen. Vi samles hver mandag, og gir leksehjelp. Min kone har på imponerende kort tid lært seg godt norsk, og underviser i dag flyktninger og asylsøkere i norsk.

Ditt sivile liv utenom Blå Kors:
Jeg håper at integreringsprosessen på sikt kan bety at jeg kan få en jobb. Jeg er utdannet ingeniør, og jobbet med både kommunale og statlige prosjekter i Syria, noe som er obligatorisk i Syria. Etter dette fortsatte jeg i et privat selskap, og prosjekterte blant annet en feriedestinasjon bestående av fem hus og leiligheter.

Jeg er i dag elev ved skolesenteret på Kongens. Senere ønsker jeg å søke om opptak på ingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder for å ta forkurset som ingeniør. Jeg har behov for å lære den norske fagterminologien, samt samfunnsfag og tror dette er en god vei å gå for å oppnå dette.


Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det gir veldig mye tilbake. Det er svært viktig for meg å kunne få anledning til å hjelpe andre. Det er fint både å kunne gi en håndsrekning og det betyr også mye med tanke på integreringen.

Din oppfordring til andre:
Er du asylsøker eller flyktning, så er min klare oppfordring å bli med i Blå Kors. Det er både den beste veien å gå for å hjelpe andre, og at man her kan få lære seg norsk språk og bli kjent med norsk kultur. Samtidig er det også viktig at de etnisk norske vi omgås lærer litt om vår kultur.