Sissel Grimestad Nilsen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #12

Sissel Grimestad Nilsen
Sissel Grimestad Nilsen

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg ble med i Blå Kors etter at jeg ble ufør. Jeg har alltid likt å jobbe, men kunne ikke fortsette å jobbe på samme måte som tidligere. Samtidig ønsket jeg å engasjere meg, og hjelpe dem som av ulike årsaker har det vanskelig. Jeg tok kontakt med Blå Kors, og ble tatt imot av Berit Jensen. Jeg er evig takknemlig for at jeg traff henne, da det er henne som gjorde at jeg fortsatte. Jeg traff også Camilla Rasch som leder Posebyen Frivilligsentral.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Møtet med Camilla Rasch ble avgjørende. Camilla sa hun ønsket å starte opp noe kreativt, og lurte på om jeg hadde noen hobbyer. Jeg har blant annet strikket i flere år, og Camilla spurte om jeg ville bli med å starte Blå Kreativitet, hvor også Anita Trondsen har vært en primus motor. Dette er et tilbud til kvinner i alle aldre og fra ulike kulturer, og som har de samme interessene. Vi møtes jevnlig, hekler, syr og strikker, for de som ønsker det. Er det noen som bare har lyst til å komme for å få en kopp kaffe, så er de hjertelig velkomne til det, da dette skal være et lavterskeltilbud. På det meste er vi opp mot 25 totalt. Stadig flere blir med, og det er moro.

Vi lærer hverandres kulturer å kjenne, blant annet er det jo spennende å være sammen om å lage mat fra de ulike kvinnenes hjemland. Vi har en egen side på Facebook (Blå Kreativitet) for å gjøre tilbudet kjent. Det er veldig viktig at kvinner som ikke er etnisk norske blir med. De kan lære seg norsk, noe som er første bud for å bli integrert. I gruppen er vi alle like, og alle være seg selv.

Jeg er også med annenhver fredag på Elvegata Omsorgssenter, hvor vi steker vafler og inviterer til sosial sammenkomst for beboerne, et tilbud jeg liker veldig godt.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det fine med å være med i Blå Kors som Tidgiver, er at vi alle kan være oss selv. For mitt eget vedkommende har det vært viktig. Jeg slet en del psykisk etter at jeg måtte slutte å jobbe, og kjemper en kamp for å klare å komme ut blant folk. Det har ikke vært like lett for andre å forstå, da jeg i utgangspunktet er en veldig utadvendt person. I miljøet her er jeg trygg, og det betyr mye.

Det fine med å være med er også at jeg får mye mer igjen enn det jeg gir. Det er godt i en situasjon som kan oppleves som utfordrende, ettersom jeg også har ME og fibromyalgi. Det er godt å finne god energi hos Blå Kors!

Din oppfordring til andre:
Kom! Bli med! Blå Kors Kristiansand er så absolutt en god plass å komme for de som har psykiske utfordringer. Her blir alle ivaretatt på en god måte. Alle er velkomne uansett hva man måtte ha med seg i ryggsekken. Alle er like mye verd. Det som er så synd i dagens samfunn er at gapet mellom de såkalt vellykkede og de som sliter synes å bli større.

Når vi kommer sammen, snakker vi ikke så mye om det vi kan slite med. Det er mer artig å være sammen, kjenne på godheten hos hverandre. Det er med å løfte hver enkelt opp. Det å bli med kan også være med å bryte en sirkel for å komme videre.

Det å slite med psyken er en utfordring på så mange måter. Det er ingen som kan se at man sliter. Jeg har ofte tenkt at det hadde vært lettere å ha brukket en bein, noe som alle kan se har skjedd. Vi vet aldri hva andre kan slite med. Derfor er det så viktig å møte hverandre med åpenhet og godhet.