Anita Trondsen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #13

Hvorfor ble du Tidgiver:
Det var egentlig litt tilfeldig. Camilla Rasch drev lokalavdelingen i Kristiansand under Livsglede for eldre. Planen var at vi skulle arbeide sammen. Da vi fikk vite at Posebyen Frivilligsentral var på jakt etter en ny daglig leder, ble det til at hun søkte. Jeg ble bedt om å sitte i styret. Det takket jeg ja til, da det alltid er fint å kunne være med og gjøre en forskjell i noens liv. Etter det har det bare ballet på seg.
Det er lett når du blir med i Blå Kors at du engasjerer deg mer, og blir en del av Blå Kors. Det er høyt under taket. Folk blir tatt imot med stor toleranse, alle er likeverdige. Det passer meg veldig godt. Verdiene kan jeg stå for.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:
Jeg er nestleder i styret i Posebyen Frivilligsentral og er også leder for Blå Kreativitet hvor flere kvinner fra ulike kulturer møtes til sosial omgang og ulike gjøremål, som å strikke, sy og bake, for å ha nevnt noe.
Jeg er også med under Helaften som koordinator, Blå Marked, og så samler vi inn klær og utstyr til Barnas Stasjon. Det artige er at flere er blitt med underveis, det være seg egen familie og venner. I forbindelse med markedet gikk flere i gang med å strikke blant annet sokker, votter og andre gjenstander. Det å ville engasjere seg er noe som brer seg til stadig flere.

Ditt sivile liv utenom Blå Kors:
Jeg er administrasjonsleder i et nytt omsorgsfirma som heter Omsorg hjemme. Vi har inngått et samarbeid med Blå Kors. Når vi er ute og ser at de vi besøker ikke har økonomisk mulighet til å ha mer enn akkurat den praktiske bistanden vi kan gi, gir vi beskjed videre til Blå Kors Kristiansand. Det er mange ensomme som trenger noe mer. Da kan vedkommende få en Tidgiver som kommer med jevne mellomrom og besøker og hjelper til med praktiske gjøremål, om det er å følge til lege, ut for å gå tur, eller annet.
Vi har også innledet et samarbeid med Min Kiropraktor. Dermed er det blitt linket inn enda et nettverk til Blå Kors som gjør at flere kan få hjelp.

Det å linke nettverk er viktig. Vi når så mange flere med samarbeid. Jo mer vi samarbeider og jo mer vi forstår hverandres visjon, jo bedre blir det. Jeg tror rett og slett vi er med på å skape en aldri så liten revolusjon i Norge, ved at frivillige og profesjonelle kan engasjerer seg side om side i forståelsen av at vi trenger alle.
Dette er ikke et arbeid eller et engasjement å bli rik av målt i kroner og øre, men desto rikere på gode opplevelser og vissheten om at vi gjør noe godt sammen for de som trenger det, og at det mulighet for å gjøre noe godt for andre, uten egen gevinst.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det er så fint å se hva det betyr når nye kommer til. Det å se den utviklingen som så mange av kvinnene i Blå Kreativitet har hatt etter at vi startet opp tilbudet for et ett år siden, er sterkt. Jeg har alltid brent sterkt for kvinner, hva de har vært gjennom og brakt dem frem dit de er nå. Alle sitter med et selvverd som man av og til må få hjelp til å oppdage og å se.

Din oppfordring til andre:
Bli med. Du vil bli overrasket over hvor mye det gir tilbake.