Trond Furuseth

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #14

Trond Furuseth
Trond Furuseth

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg er rusavhengig og kjente at jeg måtte være med på gode aktiviteter, ikke minst det å kunne hjelpe andre mennesker, og være med å vise omsorg for mine medmennesker. Jeg var rusmisbruker i 15 år, har vært rusfri i litt over to år, og er etter rusbehandling og ettervern på god vei tilbake til ikke bare å være rusfri, men å leve et rusfritt liv.

Det er viktig å kunne fylle dagen med gode aktiviteter. Når man har vært rusmisbruker, vært gjennom avrusing og ettervern og blitt rusfri, så kan veien tilbake til å leve et rusfritt liv, være lang og utfordrende. Da er det viktig å vite at ofte må hele livet legges om, hva man gjør og hvem man omgås.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:
Jeg startet som Tidgiver da Posebyen Frivilligsentral fikk rickshawsykler. Beboere ved Elvegata omsorgssenter og Stener Heyerdal ble tatt med på en sykkeltur rundt om i byen, og det falt i veldig god smak.

Jeg er også med og steker vafler når vi med jevne mellomrom inviterer beboerne til sosialt samvær. Vi fyller en trillevogn med ferske vafler, har traktet kaffe og laget saft, og alle beboerne blir invitert med til en hyggelig sosial sammenkomst.

Jeg ble tidlig også med på en del arrangementer i Blå Kors-regi, hvor vi rydder til og gjør klart før arrangementene og rydder i etterkant. Vi har også en gjeng som har vært med og rigget når det har vært arrangementer i Tresse med blant annet å bygge scene.

Ditt sivile liv utenom Blå Kors:
Jeg er med i noe som heter Rio Restart. Dette er et ettervernstilbud. Vi er hovedsakelig ute på Bragdøya mandag-fredag, hvor vi er med på arbeidstrening og gruppeterapi.


Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det gir veldig mye å være med som Tidgiver, ikke minst det å se hvor mye det betyr for dem som Blå Kors Kristiansand hjelper.

Det jeg brenner mest for, er å kunne hjelpe eldre. De setter så stor pris på det som blir gjort for dem, og det er så moro å kunne gi dem opplevelser i hverdagen de ellers ikke ville ha fått.
Det fine med å være med, er at jeg kommer ut og får være med i gode sosiale fellesskap, hvor jeg blir sett og kjenner meg verdsatt. Det fellesskapet som finnes i Kristiansand er veldig bra, og det er mange som får hjelp.

På sikt ønsker jeg å kunne jobbe innen rusfeltet, og er sånn sett på god vei.
Det er viktig å kunne fylle dagen med gode aktiviteter. Når man har vært rusmisbruker, vært gjennom avrusing og ettervern og blitt rusfri, så kan veien tilbake til å leve et rusfritt liv, være lang og utfordrende. Da er det viktig å kunne være del av et fellesskap som gjør at nytt nettverk kan etableres og at jeg får nye venner. Det er helt avgjørende å få et helt nytt nettverk for å kunne komme tilbake til et rusfritt liv. Du må begynne å jobbe fra skretsj.

Det fine med å være med i Blå Kors, er hvordan alle blir møtt. Her blir alle respektert. Her er vi alle like, og vi blir behandlet med verdighet. Det er godt å kjenne! Da er det fint å kunne gi noe av meg selv til andre. Alle fortjener å ha det godt. Det er også moro å få alle de opplevelsene jeg får være med på, det være seg konserter, arrangementer eller andre events.

Din oppfordring til andre:
Grip muligheten og bli med! I Blå Kors Kristiansand er det rom for alle.