Elisabeth Gullestad

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #16

Elisabeth Gullestad
Elisabeth Gullestad

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg startet som Tidgiver for halvannet års tid siden. Jeg er blitt ufør, men har arbeidet tidligere og studert, og ønsket å fylle dagene med meningsfulle oppgaver. Jeg ble klar over muligheten til å bli med i Blå Kors via kjente.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:
Jeg er med i Blå Kreativitet som en slags husmor, og er også med og lager middag, samt å vaske. Vi er en gruppe kvinner fra ulike kulturer som samles jevnlig, hvor vi syr og skaper noe sammen. Vi lagde blant annet alt av julepynt til Helaften, hvor nærmere 200 rusmisbrukere, tidligere og nåværende, ble invitert med til julefest. Vi strikker mye, og det vi har strikket, ble blant annet solgt under julemessen til Barnas Stasjon. Jeg hadde i ukene frem mot julemarkedet dilla på å strikke sokker!

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Det er et utrolig godt miljø i Blå Kors Kristiansand. Rent sosialt får jeg veldig mye igjen for å være med. Det er svært viktig for meg, ettersom jeg bor alene og ikke har familie. Jeg er med re-fire dager i uken.

Din oppfordring til andre:
Det har vært mye mer givende enn det jeg først antok å være med som frivillig, eller Tidgiver som vi kaller det i Blå Kors. Så hvis noen har tid og mulighet til å bli med, så kan det varmt anbefales.
Samholdet er veldig godt. Vi nesten som en familie å regne.