Erik Mathisen

Adventskalenderen | Tidgiver for Blå Kors | Luke #17

Hvorfor ble du Tidgiver:
Jeg er ufør og var innom Varodd og fikk arbeidspraksis hos Blå Kors Kristiansand. Jeg har tidligere arbeidet med rusbelastet ungdom ved en privat barnevernsinstitusjon. Arbeidsoppgavene var interessante, og jeg ønsket å skulle bidra overfor denne målgruppen.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:
I sommer var jeg med i teamet som tok beboere ved Elvegata omsorgssenter og omsorgssenteret ved Stener Heyerdal med på sykkeltur i Kristiansand hver tirsdag og torsdag. Blå Kors har fått noen rickshawsykler som passer godt til formålet. De eldre har satt stor pris på tilbudet, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger.

Jeg var også med Steg-for-steg-gruppen da gruppen nylig hadde en tur til Danmark.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Jeg har fått møte utrolig mange hyggelige folk. Det å ta de eldre med på sykkeltur en times tid, har vært helt fantastisk. Vi stoppet blant annet på fiskebrygga hvor Reinhardtsen disket opp med fiskekaker til oss.

Din oppfordring til andre:
Å drive frivillig arbeid, er utrolig givende, og er noe alle kan drive med dersom de vil. Det er ikke så mange timene per uke man trenger å være med for å erfare hvilken glede det gir tilbake.
Miljøet ved Blå Kors Kristiansand er svært godt. Her er det ikke forskjell på noen, verken når det gjelder religion eller sosial status. Her er alle like velkomne.