Ole Petter Sunde i Næringsforeningen

Sigvart Dagsland-konsert og interessante foredrag

Lunsjkonsert
FAKSIMILE: Invitasjonen til lunsjkonserten 10. februar med Næringsforeningen og Blå Kors Kristiansand

Næringsforeningen og Blå Kors Kristiansand er gått sammen om å invitere til lunchkonsert med Sigvart Dagsland i Blå Kors sine lokaler i Posebyen fredag 10. februar kl. 12.00-13.30. – Vi ser frem til konserten, som blir en flott anledning til å høre en av våre mest folkekjære artister, sier Ole Petter Sunde i Næringsforeningen.

Næringsforeningen og Blå Kors Kristiansand har lenge hatt en dialog om å få til et felles arrangement for Næringsforeningens mange medlemmer.

– Sigvart Dagsland gjester Blå Torsdag-scenen dagen før. Da Dagsland hadde mulighet til også å kunne holde en konsert på fredagen, ble det mulig å kunne invitere til en konsert for Næringsforeningens medlemmer, sier Ronnie Jacobsen i Blå Kors Kristiansand.

Flere innlegg

I tillegg til konserten blir det også flere interessante innlegg.

– De første tusen dagene av et lite barns liv er de viktigste med tanke på barnets videre utvikling og indirekte også for samfunnet. Det sier daglig leder i Cultiva, Erling Valvik, som vil si litt om kultur som forebygging.

– Det å stimulere barna på en god måte er derfor avgjørende. Da reises også spørsmålet om hva man skal stimulere dem med. Jeg vil understreke viktigheten av å hente det vi trenger for å gi barna en god utvikling, fra kunsten og kulturen, sier Erling Valvik.

Rus, ros og ris

Generalsekretær i Blå Kors Norge, Jan Elverum, skal ha et innlegg over temaet «Rus, ros og ris», mens overlege Karl Erik Karlsen og leder av ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, vil si litt om «tvangstrøyer på jobb».

Ole Petter Sunde i Næringsforeningen
Ole Petter Sunde i Næringsforeningen

– Det er langt flere som sliter med rus og psykiske problemer enn det vi er klar over. Det kan være kolleger på jobb, de vi møter i sosiale fritidsaktiviteter, i venneflokken eller i familien, sier Ole Petter Sunde i Næringsforeningen.

– I hver eneste skoleklasse er det flere av elevene som kommer fra hjem med rus eller psykiske problemer. Da er det viktig å få noen innspill på hvordan vi kan møte dem som sliter. Vi vet også at bruk av alkohol i forbindelse med arrangementer og møter i jobbregi, kan utvikle seg til et misbruk, sier han.

Håper mange møter

– Lunchkonserten vil også ha fokus på noen av de viktige oppgavene som Blå Kors utfører, hvor Blå Kors har et arbeid for å nå familier som sliter, har et tilbud til barn og unge som mobbes, og som driver et omfattende arbeid innen rusbehandling og ettervern. Vi håper så mange som mulig kan komme og kan se verdien av å gi sin støtte til de gruppene som Blå Kors har fokus på, sier Ole Petter Sunde.