‘- Alkoholmisbruket på jobben er større enn vi tror

– Rus i næringslivet er et større problem enn vi liker å tro. Det var noe av det generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors Norge fremholdt da Næringsforeningen Kristiansand-regionen og Blå Kors Kristiansand fredag hadde invitert en lang rekke næringslivspersoner til møte i Storsalen til Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

[su_slider source=»media: 4222,4223,4224,4225,4227,4228,4229,4230″ limit=»30″ link=»lightbox» title=»no» autoplay=»4000″]

Jan Elverum kunne fortelle at alkoholproblemer kan man få uavhengig av sosial status, inntekt og yrke.
– Det kan ramme alle. Dessverre ser vi at problemer med alkoholmisbruk i forbindelse med jobben øker, sa Elverum.

Rammer mange

– Vi vet at problemene som alkoholmisbruk fører med seg rammer utrolig mange, mange flere enn det vi tror. Problemet er nok også mer skjult enn hva vi liker å tro, og vi ser også at problemene rammer arbeidslivet i veldig stor grad. Det har vi valgt å sette på agendaen gjennom denne samlingen, slik at vi kan bli mer observante, sa Anita Dietrichson, daglig leder i Næringsforeningen.

– Dette arrangementet er også med på å gjøre det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver mer kjent. Så er det noen som sliter, eller dere vet om noen som gjør det, sågar at noen av dere trenger råd og innspill, er det mulig å ta kontakt med Blå Kors Kristiansand, fremholdt Dietrichson videre.

Hver tiende har et risikofylt alkoholproblem

– I en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet svarer en av fem at de har brukt alkohol de siste fem ukene, og 60 prosent av dem sier at hva man drikker har skjedd i tilknytning til jobben, sa Jan Elverum.
– Det er misforstått omsorg å ikke ta opp en kollegas alkoholkonsum dersom du tror at vedkommende har et alkoholproblem. Jeg vil oppfordre dere til å ta omsorg og ansvar for din bekymring, selv om det kan koste å ta det opp, sa Elverum videre.

– Vi vet et hver tiende arbeidstaker har et risikofylt alkoholkonsum, og hvor man står i fare for å utvikle helseskader, og et risikofylt alkoholkonsum er også med på å påvirke hele familien og relasjonene på jobb, sa Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Egen terapigruppe

– I fjor sommer under Næringsforeningens sommerfest, var det fem organisasjoner som var nominert til å få en pengegave gitt av Sparebank1 SR-Bank. Den fikk Blå Kors Kristiansand. Vi lovet å bruke gaven på å utvikle et nytt tilbud. Det er vi nå i ferd med å levere på, ved å etablere en terapigruppe for ressurssterke mennesker som kvier seg for å legge seg inn til ordinær behandling, men som gjennom samtale kan skape en varig endring i livet sitt. Gruppen er snart i gang og blir ledet av de beste terapeutene i landsdelen. Programmet vil gå over ti kvelder på tre timer hver gang, kunne Solheim opplyse om.
– Så kjenner du noen, eller at du selv har et problem, så ta kontakt med oss i Blå Kors, sa Solheim.

De første tusen dagene

Med under lunchmøtet var også Erling Valvik fra Cultiva.
– De første tusen dagene av et barns liv er helt avgjørende for barnets videre utvikling. Når barnet blir tre år, er mange av forutsetningene for barnet lagt, sa Valvik, som videre kunne fortelle at Cultiva sammen med god krefter innen kunst- og kulturmiljøet i Kristiansand, nå holder på å utvikle et kunst- og kulturtilbud for de minste.

– Vi får enormt mye igjen for å satse på barnet fra det er null til det blir tre år. Barna og deres utvikling, herunder på barnehage og skole, utgjør den største andelen av vår nasjonalformue, sa Valvik. Han viste i så måte til regjeringens perspektivmelding hvor det heter at oljeformuen vår utgjør tre prosent av vår nasjonalformue, mens humankapitalen står for langt over 30 prosent.

– I dag er det en tredjedel av arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet. Alt som kan være med å bidra til at barna får en god start i livet slik at de klarer seg godt i voksen alder, er derfor viktig. Vi har ikke råd t il at en tredjedel av dem i arbeidsdyktig alder ikke er i jobb, sa Valvik.

Tilhørighet

Karl Erik Karlsen, avdelingsleder ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet Sykehus, fremholdt betydningen av en god og ekte tilhørighet, så vel i familielivet som i arbeidslivet.
– Det å bli sett, bli trodd på, er så viktig. Vi må aldri glemme at det er verdighet knyttet til alle liv, sa Karlsen.

Han streket også under betydningen av en god og ekte tilknytning.
– De første leveårene av et lite barns liv er så viktig for barnets senere utvikling. Vi ønsker å bli en foregangslandsdel ved å satse på en egen foreldreskole, hvor foreldrene kan gjennom dialog og samtale kan få positivt input på hva det vil si å være foreldre, og hva barnet trenger. Ingen av oss er utlært når vi blir foreldre, og det å få vite mer hva foreldrerollen innebærer for barns beste, er derfor viktig, sa Karl Erik Karlsen.

Lunsjkonserten ble avsluttet med en minikonsert av en av Norges aller fremste artister, Sigvart Dagsland. Det var et ønske fra Sigvart om å hjelpe Blå Kors til å bli mer kjent for det flotte arbeider de bedriver over hele landet. Som vanlig leverte han en konsert i ypperste klasse til stor begeistring for alle de fremmøtte.