Inger Sørensen – ny virksomhetsleder i Blå Kors ferier

Inger Sørensen har tiltrådt stillingen som virksomhetsleder i Blå Kors ferier, samt også en foreløpig ansettelse i Posebyen Frivilligsentral.

Av Ivar Eidsaa

– Det er et svært viktig arbeid jeg nå er satt til å lede, et arbeid som betyr svært mye for mange. Blå Kors har i flere år drevet et omfattende arbeid for å kunne gi et ferietilbud til de familiene som av ulike årsaker ikke har hatt råd eller anledning til å kunne gjøre nettopp det, sier Sørensen.

Feriearbeidet i Blå Kors-regi startet opp allerede i 1972 da kvinneforeningen til Blå Kors Kristiansand startet opp med en vårutlodning hvor overskuddet ble brukt for å gi et ferietilbud til de som trengte det. I løpet av årene siden har flere hundre familier fått anledning til å få et ferieopphold på Sørlandet.

Samarbeider med 13 campingplasser

Blå Kors Norge ønsket for noen få år siden å forsterke arbeidet. Blå Kors ferier ble løftet opp som en nasjonal satsing, hvor arbeidet ledes fra Blå Kors Kristiansand. Maria Jacobsen har ledet arbeidet i en håndfull år. Når hun nå har tiltrådt som ny virksomhetsleder for Blå Kors Ung, var det behov for en erstatter.

De siste årene har er det blitt lagt opp til to ferieuker ved Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland. I fjor var det 75 personer som ble omfattet av tilbudet.

Arbeidet er blitt lagt merke til. I 2015 tok Erik Moen som driver Hamre Familiecamping initiativ til at flere campingplasser i regionen kunne gå sammen om å gi Blå Kors ferier gratis opphold. Dette har bredt kraftig om seg, og det er nå 13 campingplasser som er gått sammen om å gi til sammen rundt en tusen overnattingsdøgn totalt!

200 fikk et ferietilbud i fjor

– I fjor kunne vi følgelig gi 75 personer et ferietilbud lagt til Sørlandet Folkehøgskole, og rundt en 130 personer som fikk en ferieuke ved en av de 13 campingsplassene, sier Sørensen.

– Samarbeidet med campingplassene blir videreført i år, og betyr SVÆRT mye for de som kan dra, legger hun til.

Inger Sørensen tiltrer som ny virksomhetsleder i Blå Kors ferier etter å ha jobbet i en årrekke ved arbeidsmarkedsbedriften KSI (gamle Kjøkkenservice Industrier) som gir et tilbud kalt Arbeid Med Bistand, for målgruppen psykiatri. Der arbeidet hun som avdelingsleder og faglig koordinator og var med på å bygge opp tilbudet og fylle det med innhold.

Posebyen Frivilligsentral

– Jeg har også tiltrådt som foreløpig ansatt i Posebyen Frivilligsentral som ledes av Camilla Rasch, og overtar som virksomhetsleder der når Rasch går ut svangerskapspermisjon, sier Sørensen.

– KSI sitt oppdrag gikk ut på å få personer tilbake i ordinært arbeid eller utdanning. Det handlet om å legge opp til et tilrettelagt løp, etter en god kartlegging av den enkelte. Vi hadde en veldig fin og god kontakt ut med næringslivet og mange ble etter hvert tilbakeført til ordinært arbeid. Vi startet også en kursavdeling med bransjerelatert kompetanseheving, sier Sørensen.

– KSI hadde også et tilbud kalt Varig Tilrettelagt Arbeid. Tilbudet omfattet blant annet dem som er varig uføre, og vi etablerte både Jobbfruktkonseptet, potetproduksjon og salatproduksjon for å gi disse et tilbud, sier hun.

– I 2016 tapte alle arbeidsmarkedsbedriftene i Vest Agder anbudet fra NAV om å videreføre tilbudene. Det var to utenbys selskaper som vant. Dermed var det nødvendig å se seg om etter nytt arbeid, sier Inger Sørensen.

Inger Sørensen har tiltrådt som ny virksomhetsleder for Blå Kors ferier.