Nå er utstyret på plass!

– Det kan bli mange flotte turer ut av dette! Maria Jacobsen, virksomhetsleder for Blå Kors Ung, BKU, i Kristiansand stråler som en sol.

Av Ivar Eidsaa

Takket være gaver og tilskudd har Maria og resten av gjengen i BKU Krs, gått til anskaffelse av en stor mengde utstyr som skal brukes når barn og unge som omfattes av det tilbudet som BKU Krs gir, skal på tur.

En rekke barn og unge nyter godt av det arbeidet som BKU Krs gjør. For å forsterke arbeidet ytterligere, har Blå Kors Norge forsterket satsingen innen Aktivitet, Hjem og Opplæring, AHO.

Rusforebygging

– Nå har vi utstyret på plass slik at vi kan dra på mange turer, sier Maria Jacobsen virksomhetsleder i Blå Kors Ung Kristiansand.

– Gjennom AHO har vi fokus på rusforebygging for ungdom, med vekt på fysisk aktivitet, hyggelige lokaler hvor ungdommen kan oppholde seg i og kursing av ungdom og tidgivere. Tanken er at dette kan fungere som et hjem utenom hjemmet. Her kan ungdom lære å lage mat, rydde, vaske, ha felles måltider, bli med på en rekke aktiviteter og få et sosialt miljø å være tilknyttet i stedet for å drive rundt fordi de ikke har et sted å gå, sier Jacobsen.

– Ungdommen får et sted å være, i trygge og rusfrie rammer, og med fysisk aktivitet og mange fine sosiale samlinger, sier hun.

Søkte om midler

Men skal man mye på tur, trengs det også utstyr slik at turene kan gjennomføres på en god, trygg og forsvarlig måte.

I samarbeid med fysiske trenere og Blå Kors sin egen speidergruppe ble det laget en liste over hva slags utstyr som det var viktig å gå til anskaffelse av.

Blå Kors nasjonalt søkte om offentlige midler til å opparbeide en utstyrsbank for friluftsaktivitetene som BKU Krs vil gi, basert på et positivt og rusforebyggende arbeid.

Mye utstyr er på plass

Nå er utstyret på plass!

– Nå er utstyret på plass, og det ble litt av et lass etter hvert, smiler Maria Jacobsen, der hun og en lang rekke frivillige er i full gang med å registrere og merke utstyret som er blitt kjøpt inn.

Det ble tatt kontakt med flere av sportskjedene, og et samarbeid med XXL ble innledet.

– Vi er helt målløse over den velvilje vi er blitt med møtt med. Vi har både fått en solid rabatt på utstyret vi har kjøpt inn. I tillegg har XXL lagt med en rekke andre produkter i pakken, og vi må bare takke på det varmeste, sier Maria.

 

Haven Kafé

Sykler, ryggsekker, hodelykter, liggeunderlag, kompass, kniver, kokekar og primuser, er bare noe av det som er blitt kjøpt inn.

BKU Krs holder til i egne lokaler i Rådhusgaten.

– Arbeidet drives fra Haven Kafé i Rådhusgaten 53, i de gamle lokalene til Anemone Blomster. Lokalene er blitt pusset opp slik at ungdommen har et fint sted å komme. Her gis et rusforebyggende kulturtilbud, og vi har etablert en egen ungdomskafe, sier hun.

Tilbudet var i gang i 2015, og mye av tiden den gangen ble brukt til å kartlegge hvilke behov og ønsker som ungdommen hadde. Etter hvert vokste det på seg, og i 2016 var man i gang for fullt, med et tilbud hver helg gjennom hele året.

Pangstart

– Pangstarten hadde vi da vi arrangerte en åpen rusfri nyttårsfeiring 2015/16. Nå er tilbudet åpent torsdag, fredag og lørdag, utvidet tilbud i ferier, i tillegg til at det tilbys et samtale konsept tilknyttet Kick Off.

– Samarbeidet med Abup innebærer at vi også drifter en samtalegruppe for ungdom med utfordrende livssituasjoner. I tillegg til Abup, er også Røde Kors og A-larm med. Samarbeidet startet i 2015, og nå er det utviklet til å omfatte Kick Off. Kick Off er et leirtilbud for ungdom med utfordringer av ulike karakter. Det er viktig å streke under at dette er et miljøarbeid, og ikke terapiarbeid, sier Maria Jacobsen.