Jan Kvalheim og Roy Johansen.

Ny prosjektleder til Blå Kors Kristiansand

– Med Vidar Solsvik på laget forsterker vi arbeidet med å søke om tilskudd til aktuelle prosjekter. Det handler om å kunne gjøre en enda bedre innsats for enkeltmennesker som trenger hjelp.

Av Ivar Eidsaa

Daglig leder hos Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, hilser Vidar Solsvik velkommen. Solsviks arbeidsoppgaver blir å bistå Blå Kors Kristiansand med å utarbeide søknader, og å ivareta prosessene rundt rapportering tilbake til offentlige myndigheter.

– Det var hyggelig å bli spurt. Arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver har vokst de senere årene. Mange ulike grupper trenger hjelp. Det offentlige har ulike støtteordninger for å komme disse i møte. Jeg skal bistå med søknader inn mot aktuelle satsinger som gjøres, sier Vidar Solsvik.

– Det finnes cirka 1.500 ulike offentlige og private tilskuddsordninger man kan søke på, sier Vidar Solsvik.

1.500 ulike støtteordninger

Det offentlige setter hvert år av penger til ulike formål. Regjeringen fremmer forslag til ulike satsinger til etater og direktorater i statsbudsjettet. Fylkeskommuner og kommuner gjør det samme i sine budsjetter, og det finnes en lang rekke stiftelser, både private og offentlige, hvor det hvert år bevilges penger til en rekke humanitære og frivillige formål. Det finnes rundt 1.500 offentlige og private tilskuddsordninger i Norge. Dette er bevilgninger og støtteordninger som veldedige organisasjoner som blant annet Blå Kors kan søke på. For å nå opp, må søknadene matche strenge krav til kvalitet og dokumentasjon. Arvid Solheim forteller at denne typen arbeid er svært krevende.

Mange søknader blir innvilget

Et eksempel på en slik støtteordning er regjeringens satsing på å forebygge mobbing. For å styrke det arbeidet som Blå Kors gjør på området gjennom chattetjenesten Snakk om Mobbing, SoM, ble det søkt om midler for å kunne lønne en ny medarbeider for å sikre at barn og unge som kontakter SoM, raskt kan få svar.

– Blå Kors Kristiansand kan vise til en solid statistikk. Svært mange av søknadene er blitt innvilget. Søknadene koordineres ofte med Blå Kors Norge, et samarbeid som er svært viktig å opprettholde og videreutvikle. Pengene som da kommer blir brukt til å gi enkeltmennesker hjelp. Behovene er store, sier Solsvik.

Rapportering og dokumentasjon

Han forteller videre det er store penger det kan søkes om.

– Totalt bruker departementer, direktorater og stiftelser over milliardbeløp på ulike humanitære formål. Noen av stiftelsene er svært store, så som Ferd, Gjensidige-stiftelsen og Extra-stiftelsen. Et godt fundert prosjekt, med en solid prosjektbeskrivelse hvor alt er godt dokumentert, er derfor avgjørende for å nå opp og få søknaden innvilget. De gangene søknaden blir innvilget, er det strenge krav til rapportering og dokumentasjon som må oppfylles, sier Solsvik.

– Det er mye å søke på, være seg innen kunst, kultur, forskning, rusforebygging, fattigdomsbekjempelse og integrering av flyktninger for å ha nevnt noen eksempler, sier Solsvik.

– Satsingen er viktig

Summene som brukes på veldedige tildelinger har økt en del de siste årene. Mye kan tyde på at satsingen vil bli forsterket i årene som kommer. Solheim viser i så måte til Kristin Clemet i Civita som har uttalt at private midler gjennom stiftelser og tildelinger vil øke de kommende ti-tyve årene.

Blå Kors Kristiansand har for 2017 et budsjett på 22,7 millioner kroner, og mottar cirka 11 millioner kroner i offentlige tilskudd. Resten må Blå Kors Kristiansand skaffe selv, gjennom gaver, søknader og arrangementer som for eksempel Blå Marked.

– Satsingen vi nå gjør er derfor viktig for oss, sier Solheim.

Solid erfaring

En av de siste søknadene som er blitt utarbeidet, var til NAV, et prosjekt fra rusbehandling tilbake til arbeidsliv/studier, hvor man går inn tidlig i behandlingen og motiverer den enkelte til å bli med for å sikre et rusfritt liv etter behandling.

Vidar Solsvik har solid erfaring innen dette arbeidsområdet. Det var ham som i sin tid skrev søknaden som gjorde at Blå Kors i 2008 ble tildelt den årlige TV-aksjonen til NRK. TV-aksjonen Blå Kors innbrakte 192 millioner kroner.

God mediedekning

Arvid Solheim ønsker Vidar Solsvik velkommen med på laget.

Hadde ikke pengegavene fra næringslivet det året «falt» med cirka 20 millioner, ville aksjonen vært den beste aksjonen med tanke på det økonomiske resultatet.

– Vi var inne blant topp fem, noe som også var målsettingen. Men når det gjaldt mediedekningen, var vi ifølge NRK den desidert mest vellykkede aksjonen til da, sier han.

Han er utdannet diakon, og har tidligere vært markedssjef i Blå Kors Norge, og daglig leder for Blå Kors-arbeidet i Tønsberg. Han tiltrer i disse dager i en 30 prosent engasjementsstilling hos Blå Kors Kristiansand, og arbeider i tillegg som sykepleier. Vidar Solsvik er bosatt i Drammen.