Trivselsfaktoren er stor. Praten gikk rundt bordene.

‘- Det er for godt til å være sant!

– Oppslutningen har vært stor. Jeg finner nesten ikke ord. Det er nesten slik at det er for godt til å være sant. Det sier Roar Doksæter, i full gang med å få en oversikt over gaver og gevinster som er kommet inn til Blå Markedet som arrangeres lørdag 6. mai.

Av Ivar Eidsaa

– Folk har vært så rause at det bare er gøy, smiler Cato Wiig. Han har i ukene frem mot Blå Markedet vært i full sving med å besøke bedrifter og organisasjoner for å informere om Blå Markedet, arbeidet som Blå Kors driver og med en oppfordring om bedriftene ville ha mulighet til å bidra på en eller annen måte.

– Det blir to auksjoner under Blå Markedet, klokken 12.00 og kl. 14.00, sier Roar Dosæter og Camilla Rasch.

Møtt med varme og åpenhet

– Og det har de. Den varmen og åpenheten vi er blitt møtt med, har rett og slett vært rørende. Vi må bare takke varmt til alle som har vært med og bidradd, sier Wiig.

– Uten den hjelpen vi har fått, ville det ikke vært mulig å arrangere Blå Markedet. Overskuddet går i sin helhet med til å drifte arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver. Derfor er verdien ubeskrivelig. Hva det betyr for sluttbrukerne, er ubeskrivelig, og kan ikke måles i kroner og øre, fremholder Wiig.

Er slått av givergleden

I Storsalen i Gyldenløvesgate 54 står Roar Doksæter og sorterer varene som kommer inn.

– Jeg er slått av givergleden. Det er spesielt å tenke på at det er takket være giverviljen til hver enkelt som gjør at personer som blant annet sliter med rus kan få god hjelp gjennom det arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand. Jeg er selv en av dem, sier han.

Førstehjelpsskrin, lamper, sko, klær, trillebager, kjølebager, skolesekker, kryddersett, møbler, verktøy, kajakk, verneklær, leker, sykler, et 65 tommers TV og bamser er bare litt av det som er blitt gitt av butikker og bedrifter.

Hundre tidgivere

– Noe skal auksjoneres bort, mens resten blir lagt i salgsbodene, sier Doksæter.

– Det blir en stor dag når lørdagen opprinner, sier Camilla Rasch, virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral som arrangerer Blå Markedet.

– Hele Blå Kors-familien vil være i sving, sier hun. Det betyr at opp mot hundre tidgivere er med, noen fra Blå Kors, og flere fra ulike bedrifter som stiller med egne ansatte fordi det er så verdifullt!

– Giverviljen har vært så stor, vi vil bare få takke hver enkelt som er med og bidrar, sier Camilla Rasch og Cato Wiig.

To auksjoner

– Parallelt med at det blir salgsboder i 1. etasje, gjennomfører Blå Korsforeningen basar i kjelleren, med åresalg, mye god kaffemat på bordene og et stort gevinstbord, sier Camilla Rasch.

– Det blir gjennomført to auksjoner, en klokken 12.00 og en kl. 14.00. Vårt eget kor, Rejoice, skal holde en konsert. Det blir fiskedam og ansiktsmaling. City Train vil gå hele dagen, og Hennig Olsen Is stiller med egen isbil. Når så værmeldingen kan tyde på at det kan bli årets varmeste dag, er det jo lov til å glede seg, sier Camilla Rasch.