Trond Seland

‘- Ettervernarbeidet må styrkes

– Ettervernarbeidet i Norge må kraftig forsterkes for å sikre at de som gjennom behandling er blitt rusfrie, kan klare å leve rusfrie liv. Oppfordringen var klar da Blå Kors Kristiansand fikk besøk av KrF-toppene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Robstad, Olaug B. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Viggo Lutcherath.

Av Ivar Eidsaa

– Vi har samarbeidet godt med KrF tidligere, og vi oppfordrer dere til å sammen med Blå Kors løfte ettervernarbeidet til et helt nytt nivå, fremholdt Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

60 millioner kroner

Han viste til at dialogen både med KrF og Høyre tidligere har medført at KrF i forhandlinger med regjeringen har sikret 60 millioner til Blå Kors Norge, en økning på 50 millioner i løpet av de fire siste årene. En del av disse midlene er fordelt på Barnas Stasjon som i dag har syv stasjoner i seks byer, Kompasset som har fem stasjoner, mens Snakk om Mobbing som er nasjonal chat første driftsåret hadde mer enn 5.000 henvendelser. Blå Kors håper på en økning til denne chatten som vil kunne styrke arbeidet mot skoler og idrettslivet i Norge i tillegg til utvidede åpningstider.

Håper på økning

– Dette er vi utrolig takknemlige for og Barnas Stasjon har åpnet to nye bare i år, hvor den ene er på Alna i Oslo, hvor over 20 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen. Vi håper og tror at bevilgningene til Blå Kors fortsetter også de neste fire årene, og gjerne med en økning slik at vi kan fortsette med å bygge ut tilbudene til de som trenger det mest, forklarte Solheim, og la til at 30.000 mennesker besøker Barnas Stasjon Norge hvert år. Bare i Kristiansand alene, har Barnas Stasjon over 5.000 besøk i året.

Blå Kors ferier

Arvid Solheim viste også til arbeidet som gjøres gjennom Blå Kors ferier, hvor mennesker i rus eller på vei ut av rus får et ferietilbud for seg og sine familier. Tilbudet har stor etterspørsel og så mange som130 familier står på ventelister for å komme med.

– En økt bevilgning vil bety at vi kan gi et ferieopphold også til dem som står på venteliste. I dag får vi 400-500.000 fra Bufdir, resten av midlene må vi skaffe selv. Blant annet har Kristiansands næringsliv stilt opp med 590.000 til årets ferier. En opplevelse for livet er det for alle barna som for første gang er på ferie og som endelig kan komme på skolen og fortelle om gode sommer opplevelser. Blå Kors ferier drives av en ansatt og 60 Tidgivere.

Pengene går til drift

– De pengene vi får over offentlige budsjetter går til drift, noe som gjør at de midler vi samler inn fra næringslivet og private givere kan gå rett til økt aktivitet.

-Blå Kors har lenge hatt fokus på å styrke ettervernarbeidet, for å sikre at de som er blitt rusfrie gjennom behandling på Blå Kors Borgestadklinikken, kan klare å leve rusfrie liv uten å falle tilbake til et liv i rus.

Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Arvid solheim og Kjell Ingolf Robstad.
Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Arvid solheim og Kjell Ingolf Robstad.

Må forsterkes

For å få dette til, må innsatsen etter rusbehandling kraftig forsterkes. Stig Søderstrøm fra Blå Kors pekte på at i over 30 år har fagmyndigheter og politikere diskutert hvordan innsatsen kan forsterkes og resultatene bli bedre. Han strekte kraftig under behovet for å tenke langsiktig, og ikke bare støtte et prosjekt over to-tre år.

– Vi har relansert satsingen gjennom konseptet Steg-for-Steg, hvor mennesker kan etablere rusfrie nettverk og få et innhold i dagen som gjør at man ikke blir overlatt til seg selv. For da viser alle undersøkelser at veien til et tilbakefall er kort. En stor andel faller tilbake til rusen grunnet ensomhet, håpløshet, gjeld osv, sa Solheim.

Steg-for-steg

Med på møtet var Olaf Messel. KrF-politikerne fikk høre et engasjert innlegg fra en mann som slet med rus i over 30 år.

– Da rusbehandlingen var over, begynte jeg i Steg-for-Steg. Det var godt å ha en plass å komme til i stedet for å sitte hjemme alene. Jeg fikk et rusfritt miljø å komme til. Jeg ble vist tillit, og fikk arbeidsoppgaver som passet og som jeg mestret. Jeg fikk gi til andre når jeg hadde mulighet for det, og fikk råd, støtte og veiledning når jeg hadde behov for det. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten dette tilbudet, sa Olaf Messel.

Rusfri i fem år

– Nå har jeg vært rusfri i fem år. Det har vært fem fantastiske år, sa Messel. Messel er sentral i satsingen som Blå Kors Kristiansand nå gjør sammen med Blå Kors Norge for å løfte Steg-for-Steg-prosjektet ytterligere.

– Her blir jeg sett, her blir jeg satt pris på, her får jeg gode utviklingsmuligheter, og det i et rusfritt miljø, sa Messel til en beveget og rørt forsamling.

Arvid Solheim pekte på at Blå Kors i dag er den største ideelle aktøren i Norge, og behandler 13.000 for rus i året. Vi i Blå Kors har et brennende ønske om en varig endring i deres liv og at de kan bli en del av samfunnet uten å falle tilbake og bli en belastning. Vi ønsker at de blir en kraft som skaper muligheter for mestring og mening i eget og andres liv.

– I fjor berørte vi godt over 30.000 mennesker med det arbeidet som drives i Kristiansand. Det viser at behovet er stort. Vi ønsker derimot å gjøre mer for å nå enda flere av dem som trenger det, sa Arvid Solheim.