Trond Seland

‘- Samarbeidet med frivilligheten er viktig

– Støtte til de som arbeider innen rusomsorgen og for å hjelpe mennesker som lever i utenforskap, er viktige prioriteringsområder for oss. Mennesker i en utsatt situasjon, er prioritet nummer en. Det handler om menneskeverd i praksis.

Av Ivar Eidsaa

Det fremholdt Hans Fredrik Grøvan da toppledelsen i KrF tidligere denne uken gjestet Blå Kors Kristiansand.

KrF har ved flere anledninger i budsjettforhandlingene med regjeringen Solberg fått løftet inn bevilgninger til flere av de satsingsområdene som ligger til grunn for det arbeidet som Blå Kors driver. Barnas Stasjon, Snakk om Mobbing og rusarbeidet som Blå Kors driver er noen eksempler i så måte.

Vil forsterke

– Dette er satsinger vi ønsker å forsterke videre. I dag har vi fått presentert for det arbeidet som Blå Kors Norge og Blå Kors Kristiansand driver, og ser at det er behov for å satse mer, sa Grøvan.

– Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med det frivillige apparatet dersom viktige oppgaver skal løses, og mennesker som virkelig trenger det, får den hjelpen de har behov for. Vi vet at en krone til for eksempel Blå Kors rekker langt. En krone inn gir ti kroner ut, fordi pengene innebærer at mange frivillige gjør en innsats.

Samarbeid er viktig

– Vil den innsatsen som frivillige og ideelle organisasjoner få en større plass i fremtiden?

– Så absolutt. Skal det offentlige og vi politikere gjøre en god jobb for å løse viktige samfunnsoppgaver, er vi avhengig av å spille på lag med frivillige og ideelle organisasjoner, det være seg i rusomsorgen, i ettervernarbeidet og innen helse og omsorg. Vi vil da nå mye lengre ut enn om alt utelukkende skulle funnet sted i offentlig regi. Sammen med frivilligheten oppnår vi helt fantastiske resultater, mye større enn vi ville fått til bare med en offentlig innsats alene. Det skyldes at frivilligheten stiller med personell med høy faglig kompetanse, kombinert med mye hjertevarme og engasjement.

Nye måter å arbeide på

– Hvilken plass og rolle spiller frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet, i rusbehandlingen og i ettervernet?

– Ettervernet er det området hvor vi har lyktes minst. Vi ser at mennesker etter endt rusbehandling ofte faller tilbake i rus. Vi ser også at det er mange aktører som ønsker å bidra. Derfor er vi opptatt av å finne nye måter å arbeide på, slik at det regelverket som frivilligheten arbeider under, blir enklere å forholde seg til.