Med sitt store kontaktnett skaffet Tore Stray fra Eiendomsmegler Stray&Co mange givere.

Solid speiderarbeid gjennom 70 år

I 70 år har Blå Kors drevet aktivt speiderarbeid. Gjennom et praktverk av en bok er historien blitt samlet, og alderen til tross, Blå Kors-speideren er fremdeles en aktiv og godt oppegående jubilant.

Av Ivar Eidsaa

 

– Speiderarbeidet i Blå Kors Kristiansand står sterkt. Vi er en god gjeng som samles jevnlig, sier lederen for arbeidet i Kristiansand, Yngve Andersson, som sammen med Marit Johannessen, Kai B. Flaa og Harald Flå har utgjort redaksjonskomiteen og som har skrevet boken.

Over 2.000 har vært med

Som seg hør og bør, festen ble avholdt i en lavvo, med reker og mineralvann på menyen.

– På de årene det har vært drevet speiderarbeid, har over 2.000 jenter og gutter vært med. Mange er de som har verdsatt hvilke verdier og erfaringer de har fått med ut i livet. Speideridéen la vekt på å utvikle hele mennesket praktisk, fysisk, moralsk og religiøst, sier Andersson.

De peker på at velferdsutviklingen og et betydelig tilbud til unge i alle aldre har påvirket speiderarbeidet gjennom de 70 årene det er blitt drevet speiderarbeid gjennom Blå Kors i Kristiansand.

Trenden er oppadgående

– Vi i redaksjonskomiteen har holdt på i to år og vi har brukt mye tid på å fremskaffe bilder. Gode bilder er jo med på å fortelle historien på en god måte, sier Kai B. Flaa.

– Individualisme og avvisning av fellesskap og verdier slår stadig gjennom. Vi er takknemlige til de lederne som har stått på for å formidle speideridéen inn i nye epoker, fremholdes det.

Likevel, speiderbevegelsen som Blå Kors-speideren er en del av, står rimelig sterkt likevel.

Paul Nørsett visekretsleder i Norsk Speiderforbund i Agder streker nettopp under dette.

– Speiderbevegelsen står sterkt på grunn av solide verdier, muligheten til et aktivt og godt friluftsliv med mange gode opplevelser, og takket være gode ledere. Speiderbevegelsen har hatt en nedadgående trend over flere år. Men vi ser klart at bunnen er nådd. Trenden er snudd. Vi har nå en god økning i antall speidere, noe som blant annet kommer til uttrykk i at antallet speidere som reiser til landsleiren øker bra, sier Paul Nørsett.

Holdt på i to år

Boken som nå er blitt laget, fremstår som et praktverk av et verk, og utmerker seg med mange korte og konsise avsnitt, og ikke minst et utall av bilder.

– Vi har holdt på i to år og vi har brukt mye tid på å fremskaffe bilder. Gode bilder er jo med på å fortelle historien på en god måte, sier Kai B. Flaa.

Den første speidertroppen i Kristiansand ble stiftet i 1914. Den første KFUK speidertroppen ble startet seks år senere. I mellomkrigstiden kom det til flere speidertropper i Kristiansand. Under den 2. verdenskrig ble speiderbevegelsen forbudt, men arbeidet tok seg voldsomt opp da freden kom.

Øyvind Anker Karlsen

Marit Johannessen har vært med i speiderarbeidet i en årrekke, og har også vært visekorpssjef.

Ofte blir store og viktige beslutninger tatt takket være en persons iver, pågangsmot og stå på vilje. Så også da speiderarbeidet i Blå Kors Kristiansand startet opp. Øyvind Anker Karlsen flyttet til Kristiansand på grunn av ny jobb, og han tok kontakt med formannen i gutteforeningen til Blå Kors-foreningen i Kristiansand. Sammen ble de enige om å gå i gang. Til den første samlingen var det fire som møtte, og det økte kraftig på etter hvert.

– Flere voksne gutter meldte seg til arbeidet, de så ansvaret og de ville gjøre neo for å bevare de norske unge gutter fra drikk og synd, og lede dem til Jesus, står det i notatet som Øyvind Anker Karlsen forfattet om tilblivelsen av Blå Kors-speideren.

Er fremdeles med

Det første medlemmet ble Gunnar Kirkhus, født i 1929, og fremdeles en aktiv og meget oppegående mann. Kirkhus var i mange års landsleder og korpssjef i Norges Blå Kors Speidergutter.

Et viktig trekk ved speiderarbeidet, er at så mange av dem som ble med i starten, ble aktivt med i mannsalder. Av de tre første patruljeførerne, er Reidar Kirkhus og Oddleif Flaat fortsatt gode speidervenner. Flere av disse har vært med i lederskapet i Norges Blå Kors Speidere, som formann i fellesrådet (Oddleif Flaat), visekorpssjef (Leif Johannessen og Marit Johannessen), og Yngve Andersson som har vært korpssjef fra 2011.

Noen fantastiske år

Som seg hør og bør, festen ble avholdt i en lavvo, med reker og mineralvann på menyen.

Historien viser videre at den første ulveflokken kom i gang i 1947, det første roverlaget i 1956, og 13. november 1947 ble startdatoen for Kristiansand 7. KFUK speidergruppe i Blå Kors, med Martha Hanssen Dahle som den første troppslederen.

– Det har vært noen fantastiske år, og minnene og opplevelsene er mange, sier Leif Johannessen som fremdeles er aktivt med.

– I alle år drev vi aktivt dugnadsarbeid for å skaffe penger til arbeidet, forteller han. Som da speiderne rev huset i «Drygolin-hjørnet» i sentrum av Kristiansand, og et større hus der bensinstasjonen er å finne i Marviksveien i bydelen Lund i Kristiansand.

 

Sagde hull i veggen

– For den jobben fikk vi 15.000 kroner. Men før huset ble revet, brukte vi huset som verksted, hvor vi lagde 15 kanoer, hvor noen av disse fremdeles brukes. Da vi skulle få kanoene ut, måtte vi bruke motorsag for å lage en åpning i husveggen, ler han.

– Speiderarbeidet har betydd mye for Blå Kors, sier Trond Gundersen som gjennom en mannsalder var ansatt som ungdomssekretær, bysekretær og virksomhetsleder.

– Speiderarbeidet vitaliserte Blå Kors-foreningen og førte til oppblomstring av ungdomsforeningen. Speidergruppa har gjennom årene fungert som lederrekruttering. Mange er de lederne som ble med i hovedforeningens styre, institusjonsstyrene, Blå Kors Bokhandel, Lolandsheimen og Blå Kors kretsstyre. På landsplan ble flere av våre speidere ledere i Speiderrådet, forkynner og opplysningsrådet, styret i Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) og Blå Kors Landsstyre. Også i det internasjonale Blå Kors har speidere fra Kristiansand vært aktive, sier Trond Gundersen.

 

Skulle du ønske å anskaffe deg et eksemplar av boken «Vær beredt – glimt gjennom 70 år med Blå Kors Speiderne i Kristiansand», kan den fås kjøpt hos ved å kontakte Blå Kors Kristiansand, trond.gundersen@blakors.dev.dekodes.no eller ved å ringe 38 02 02 73

[su_slider source=»media: 4722,4719,4718,4717,4716,4715,4714,4713,4712,4711,4710,4709,4708″ limit=»30″ link=»lightbox» title=»no» autoplay=»4000″]