500.000 til Blå Kors ferier

– Nå kan vi gi et ferietilbud til minst hundre nye. Inger Sørensen og Monica Weiberg Jørgensen var i fyr og flamme onsdag ettermiddag da meldingen kom om at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett hadde fått flertall for å bevilge en halv million kroner til Blå Kors ferier.

Av Ivar Eidsaa

– Vi har også i år lagt opp til å gi et ferietilbud til så mange som mulig. Men vi måtte sette strek ved cirka 90 familier som får et ukelangt ferieopphold ved Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland, en uke spekket med aktiviteter for barn og voksne. Dette er for mennesker som sliter med rus og/eller psykiatri og som ellers ikke ville vært i stand til å kunne reise på ferie, sier Sørensen.

Lange ventelister

– Vi ønsket å gi et tilbud til langt flere, da vi har hatt lange ventelister. Men et antall på opp mot 90 familier var det vi hadde økonomi til. Når vi så får en bevilgning på 500.000 i revidert budsjett, kan vi et tilbud til langt flere. Det skal bli utrolig moro å kunne kontakte dem som står på venteliste og fortelle at det blir et ferietilbud likevel, sier Sørensen.

– På vegne av alle dem som kan få et ferietilbud vil vi bare rette en varm og ektefølt takk til politikerne på Stortinget som har gjort dette mulig.

KrF

Sørensen og Weiberg Jørgensen forteller at da stortingsgruppen til KrF nylig besøkte Blå Kors Kristiansand, hadde daglig leder for Blå Kors-arbeidet i Kristiansand, Arvid Solheim, et dypt hjertesukk til gruppens medlemmer om å vurdere om det var rom for å kunne bevilge noen kroner til det feriearbeidet som Blå Kors driver.

Det er mange frivillige og ideelle organisasjoner som gir et gratis ferietilbud til dem som trenger det. Blå Kors ferier er det eneste landsdekkende tilbudet til de voksne som sliter med rus og som er i rusbehandling og som har barn.

– Med bevilgningen på en halv million i revidert nasjonalbudsjett, kan vi gi et ferietilbud til langt flere, sier Monica Weiberg Jørgensen og Inger Sørensen.

– Vi gleder oss til sommeren

– Bevilgningen som vi nå har fått, bidrar svært godt. Jeg har sagt tidligere at dersom vi kan få mellom 2,5 og tre millioner kroner, skal vi dekke behovet og gi alle som er i rus og i rusbehandling et gratis ferieopphold, sier Arvid Solheim.

– Vi gleder oss til sommeren. Nå kan langt flere få et ferieopphold. Tilbudet er gratis. Her er det ingen egenandel. Penger skal ikke være et hinder for dem som trenger et ferietilbud mest, sier Inger Sørensen.