Roser ruspolitikken i Kristiansand

– Kristiansand er kommet langt i ruspolitikken, men det gjenstår fortsatt noen områder å jobbe spesielt med.

Av Ivar Eidsaa

Dette var et par av hovedpunktene som Marianne Tveraaen fra Blå Kors Norge la frem da Blå Kors Kristiansand hadde invitert hele bystyret i Kristiansand til et møte i egne lokaler. Det vanket også mye ros fra politisk hold over det arbeidet som Blå Kors Kristiansand og andre frivillige organisasjoner legger ned av arbeid, både innen rusbehandlingen, ettervern og oppfølging, samt å fange opp dem som av ulike årsaker faller utenfor.

Dypt imponert

– Jeg er dypt imponert over bredden i det arbeidet som Blå Kors Kristiansand og andre frivillige og ideelle organisasjoner gjør. Dere gir en stemme til de stemmeløse. Jeg håper og tror vi kan videreføre det gode og nære samarbeidet vi har i lang tid fremover, fremholdt Vidar Kleppe fra Demokratene.

– Det oppleves som positivt at ideelle organisasjoner med stor grad av frivillighet får ens tørre rolle innenfor omsorgs- og rusfeltet, sa Kleppe.

Tonje Alvestad fra SV ønsket å vite mer om det arbeidet som Blå Kors Ung gjør overfor unge enslige asylsøkere.

Utfordrer

– Jeg vil utfordre dere på å være tindrende klare overfor oss politikere på de behovene dere ser dere har, og kontakte oss for å informere. Vi trenger innspill med de ønsker dere måtte ha, på de områdene hvor vi ikke gir et godt nok tilbud i dag slik at vi kan få til gode løsninger sammen, sa Kleppe.

– Det blir et mye mer effektivt arbeid, med langt bedre resultater når vi på kommunalt nivå kan samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner. Så ta kontakt, oppfordret han.

– Oppfølgingen av dem som har sammensatte utfordringer det være seg rus og psykiatri, må bli bedre. Det må også bli en bedre dialog mellom politikerne som styrer og dem som leverer tjenester som kommunen trenger, være seg kommunale, frivillige og ideelle, sa Kleppe.

Trenger tilbakemeldinger

– Vi trenger tilbakemeldinger fra dem som kjenner og vet hvor skoen trykker, fremholdt Hans Otto Lund fra Høyre.

– Ettervernarbeidet i Kristiansand trenger å bli bedre, for å hindre at de som er ferdig med rusbehandlingen kan ha et sted å gå i stedet for å sitte uvirksomme. Da vet vi at sjansen for tilbakefall er stor, sa Lund.

– Jeg er derfor glad over å høre at Blå Kors Kristiansand skal i gang med et arbeid for å fange opp de som sitter i soning eller er i rusbehandling med tanke på å sluse dem inn i løp med tanke på skolegang og/eller jobb, sa Lund.

Hans Otto Lund fra Høyre og Vidar Kleppe fra Demokratene bad om klare innspill.

Mindreårige flyktninger

Tonje Alvestad fra SV, vernepleier og som til daglig jobber med enslige mindreårige flyktninger, ønsket å vite mer om det arbeidet som Blå Kors Ung driver overfor denne gruppen.

– Vi har forsøkt å være tett på helt siden de ankom Kristiansand vinteren 2015/16. For å gi dem en plass å komme, kjenne tilhørighet og få en god oppfølging, har vi tilrettelagt et tilbud i egne lokaler i Rådhusgata, kunne Maria Jacobsen fra Blå Kors Ung fortelle.

Hun kunne videre fortelle at Blå Kors Ung skal koordinere arbeidet for dem som skal gå dagravn i Kristiansand sentrum.

Dagravn

– Dette arbeidet må ikke forveksles med det arbeidet som FAU ved Wilds Minne skole har etablert hvor det skal gå dagravner på Lund. Målet vårt er å forsøke å møte og få en dialog med de ungdommene som trekker mot sentrum og som ikke har noe sted å gå, eller noen gode tilbud å være med på, la Jacobsen til.

Kristiansand kommer godt ut

Marianne Tveraaen arbeider i forebyggingsavdelingen. Blå Kors Norge har utviklet et konsept som heter Handlekraft. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet hvor 60 kommuner skal besøkes for å gi informasjon og komme med innspill omkring rusforebygging og ruspolitikk.

– Sammenlignet med andre kommuner kommer Kristiansand veldig godt ut. Dere har en rusmiddelpolitikk som er oversiktlig og forskningsbasert, og dere har innlemmet alkohol i handlingsplanen og tør å problematisere det som går på alkohol, fremholdt Tveraaen.

Slikt blir det resultater av, gode sådanne også. Hun viste i så måte til tall fra UngData 2016 som konkluderer med at bare syv prosent av ungdommene i Kristiansand oppgir at de det siste året har vært full, mot 13 prosent på landsbasis.

Marianne Tveraaen konkluderte med at sammenlignet med andre kommuner har Kristiansand kommer langt i ruspolitikken.

Færre bruker cannabis

Videre er det langt færre unge som har brukt cannabis i Sørlandets hovedstad enn landsgjennomsnittet. Det er også færre ungdommer som opplever at familien deres har dårlig råd. Videre har 71 prosent av ungdommene deltatt eller deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mot kun 65 prosent på landsbasis, og ungdommene i Kristiansand bruker kortere tid foran skjermen enn hva som er den gjennomsnittlige bruken i Norge.

Alt er imidlertid ikke rosenrødt. Hun pekte på noen klare utfordringer kommunen står overfor: Å bedre inkludering og integrering av minoriteter, bedre muligheter for å komme seg ut av LAR (legemiddelassistert rehabilitering), at arbeidet overfor pårørende kan bli bedre, at det kan gjøres mer for å hindre at ungdom og da spesielt gutter ikke fullfører skolegangen, samt at unge, spesielt flere jenter sliter med alvorlig stress, depresjon og selvskading.

Tveraaen anså det også som positivt at politikerne i Kristiansand har innledet et nært samarbeid med flere frivillige organisasjoner, blant dem A-larm, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og andre.