Starter dagravntjeneste i Kvadraturen

– Nå er vi i gang! I kveld klokken 18.00 og utover går vi dagravnetjeneste i Kvadraturen for første gang. Det forteller Maria Jacobsen, virksomhetsleder i Blå Kors Ung Kristiansand, som har fått jobben med å koordinere dagravntjenesten som nå starter opp i Kristiansand sentrum.

Av Ivar Eidsaa

– Vi er glade for å komme i gang, fremholder Jacobsen.

– Det er i dag flere ungdommer i aldersgruppen 13 til 18 år som trekker til Kristiansand sentrum. De er enten bosatt i Kristiansand eller i en av randkommunene rundt. De tar buss inn til sentrum for å møtes. Det er stort behov for å følge opp ungdommene. De er en utsatt gruppe, som trenger å møte trygge og tilstedeværende voksne, sier Jacobsen.

Foreslo helt ny tjeneste

Personell fra flere etater og politiet har lenge arbeidet sammen for å nå ungdommene. Det var under møter på senvinteren at Maria Jacobsen spilte inn forslaget om å starte opp en dagravntjeneste i de periodene på ettermiddagene og kveldene som er mest belastet. Politiets kriminalitetsforebyggende team i Kristiansand kommune og Hallvard Auestad som koordinerer natteravntjenesten bad Jacobsen og Blå Kors Ung Kristiansand om å koordinere den nye dagravntjenesten.

– Vi tok ansvar og har brukt noe tid på å få etablert et samarbeid med de andre partene i denne dagravntjenesten. Nå er vi altså i gang, sier en engasjert Jacobsen.

– Denne tjenesten må ikke forveksles med den dagravntjenesten i regi av FAU ved Karl Minnes skole på Lund, sier Auestad.

– Fra og med kl 18.00 i ettermiddag startet vi opp dagravntjeneste i Kvadraturen, sier Hallvar Auestad, koordinator for natteravntjenesten i Kristiansand kommune og Maria Jacobsen, virksomhetsleder for Blå Kors Ung Kristiansand, som får det koordinerende ansvaret for dagravntjenesten i Kvadraturen.

Utenforskap

– Hvem er ungdommene dere ønsker å nå?

– Det er ungdommer som av ulike årsaker sliter. Det kan være at de kommer fra hjem med rus, eller hvor foreldre ikke er «logget på», eller lar dem seile sin egen sjø, sier Jacobsen.

– De kjenner mye på utenforskap. Ved å samles i byen, treffer de likesinnede. De kjenner tilhørighet til andre i liknende situasjon, og blir del av et fellesskap. De kjenner seg ikke hjemme i tradisjonelle fritidsaktiviteter, innen idrett, menighet eller organisasjonsliv, og felles for de fleste er at de i hvert fall ikke har lyst til å gå hjem, sier Hallvard Auestad.

Kriminalitet

Ungdommene det gjelder er ikke homogen og varierer fra en 50 til opp mot en 70-80 ungdommer. Auestad og Jacobsen forteller at 50 prosent av ungdomskriminaliteten i Kristiansand finner sted i Kvadraturen.

– Dessverre er det flere av disse ungdommene som nasker, begår butikktyveri, driver med narko, eller blir tatt for vold og trusler. Vi tror at ved å møte trygge og tilstedeværende voksne som de kan prate med, kan vi klare å fange opp mange av dem, sier Jacobsen.

– I tillegg til å gå dagravntjeneste i sentrum, vil vi også bruke Haven Kafé i Rådhusgaten som et utgangspunkt. Her kan ungdom som ønsker det, komme innom, få en matbit, de vil møte noen trygge voksne de kan prate med, og her kan de oppleve tilhørighet og fellesskap, sier Maria Jacobsen.