En av initiativtakerne, Trond Backer fra Backer&Bang, strålte over engasjementet fra alle bedriftene.

‘- Det er bra å gå dagravn!

– Det er bra å gå dagravn, sier Maryan Abukan, nestleder i somalisk kvinneforening i Kristiansand. Sammen med Amal Al Husein, Ayan Tsse og Maryan Ali, var hun først ut med å gå dagravn i Kvadraturen, det nye tiltaket som er lansert for å være til stede for de mellom 50-80 ungdommene som trekker til sentrum.

Av Ivar Eidsa

– Vi er glade i ungdommene våre og vil gjøre vårt for å hjelpe dem, sier Abukan.

– Det er så verdifullt at innvandrerkvinnene går foran og tar ansvar, sier Johanne Marie Benitez Nilsen som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand.

– Det er en utfordring med ungdommene i aldersgruppen 13-18 år som trekker til sentrum. Flere av dem har en minoritetsbakgrunn. Derfor er det så viktig at vi har med voksne fra ulike miljøer og kulturer som er med og bidrar, forklarer Benitez Nilsen.

Utenforskap og ensomhet

– Hvem er ungdommene dere ønsker å nå?

– Det er ungdommer som av ulike årsaker sliter. Det kan være at de kommer fra hjem med rus. De kjenner mye på utenforskap og ensomhet. Når de reiser inn til Kristiansand sentrum, treffer de andre ungdommer i samme situasjon. Tradisjonelle fritidsaktiviteter, innen idrett, menighet eller organisasjonsliv appellerer ikke. Felles for dem alle er at de ikke ønsker å oppholde seg hjemme. Da blir alternativet å oppholde seg i Kvadraturen, forteller Maria Jacobsen, virksomhetsleder for Blå Kors Ung som koordinerer tjenesten.

Vær et medmenneske

Før gjengen på 12 personer som skulle gå dagravn var i gang, var det samling for å få informasjon om hvor det kunne være mest aktuelt å gå, og hva man burde huske på.

– Mange av ungdommene oppholder seg i Markens fra Dronningensgate opp til Rådhusgaten. Når dere treffer dem, snakk med dem, vær et medmenneske, bygg en trygg og god kontakt. Ikke opptre som politi, og møt dem ikke med en moralsk pekefinger. Gå to og to og inviter dem gjerne med til Haven Kafé som Blå Kors Ung Kristiansand driver i Rådhusgaten. Der kan de gå å treffe trygge og tilstedeværende voksne, få noe varmt å drikke og en matbit med dersom de er sultne, i stedet for at de oppholder seg gatelangs uten å ha noe å ta seg til, forklarte Hallvar Auestad som koordinerer natteravntjenesten i Kristiansand.

– Vi kommer igjen

– Vi har vært mye rundt i ulike sammenhenger og informert om at vi nå starter opp dagravntjeneste i Kvadraturen onsdager mellom klokken 13.00 og 16.00 og fredager mellom 18.00 og 21.00. Det er fint å se at mange har respondert og sagt de vil være med, og spesielt gledelig at somalisk kvinneforening i Kristiansand var så interessert i å bidra, sier Maria Jacobsen.

– Selvsagt så blir vi med. Vi vil gjøre vårt, og vi kommer igjen. Vi har 40 kvinner som er med i foreningen og mange av dem har sagt de ønsker å gå dagravn, sier Maryan Abukan.

– Vi håper at mange ulike miljøer ser viktigheten av å bidra, sier Maria Jacobsen. Ønsker du å bidra, kan Jacobsen kontaktes på maria.jacobsen@blakors.dev.dekodes.no. Hallvard Auestad kan kontaktes på hallvard.auestad@kristiansand.kommune.no.

 

Maryan Abukan, Maryan Ali, Amal Ali Husein og Ayan Tsse, var de første som var med og bidro da den nye dagravntjenesten startet opp fredag, her sammen med kriminalforebyggende koordinator i Kristiansand, Johanne Marie Benitez Nilsen.