Bent Svele, Roy Johansen, Harald Bredeli og Christian Paasche fra TV2 og Pål Anders Ullevålseter.

Kick Off – en leir med mening

Kick Off 2017 er en leir som går over fem dager for ungdom som selv opplever å ha det vanskelig, eller som har en i familien som sliter psykisk og/eller med rusavhengighet.

Av Ivar Eidsaa

Foto: Knaben Leirsted

– Kick Off arrangeres for å kunne gi ungdommer en ny start i livet, sier Maria Jacobsen i Blå Kors Ung Kristiansand, om leiren som er et samarbeidsprosjekt mellom ABUP (Avdelingen for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus), Røde Kors, A-larm, Kristiansand kommune, Søgne kommune og Blå Kors Kristiansand.

– Ungdom som søker om plass ved leiren som i år arrangeres 26.-30. juni har gjerne vært i kontakt med noen av organisasjonene tidligere. Leiren er for ungdom 8. til 10. klasse, sier Jacobsen.

– Det blir mange spennende aktiviteter å velge mellom, i tillegg til at vi snakker om temaer som deltakerne er opptatt av. Det blir ulike temaer innen psykisk helse, være seg mobbing, depresjon og angst, sier hun videre.

– Ungdommene deles inn i grupper etter temasamlingene, hvor de kan dele sine erfaringer. Hensikten er at sammen kan de klare å hjelpe hverandre i å mestre det den enkelte måtte gå igjennom, antakelig mye bedre enn om de hadde gjort det bare sammen med voksne, sier hun.

– Leiren er et sted hvor man kan være seg selv og få noen verktøy med hjem slik at livet kan bli enklere å mestre. Viktigst av alt er å få venner som forstår en på en bedre måte. Man har et felles utgangspunkt sammen med mennesker som vet at livet ikke er for amatører, sier Jacobsen.

Foto: Knaben Leirsted

Lederne på leiren kommer fra alle samarbeidspartnerne og har ulike oppgaver. Blå Kors Ung Kristiansand spiller en sentral rolle da man har kontakt med veldig mange av de påmeldte ungdommene, blant annet gjennom Kick Off-ungdomsgruppe som pågår annenhver uke gjennom hele skoleåret og holder til i Haven Kafé og driftes av Blå Kors Ung Kristiansand.

Knaben Leirskole ligger idyllisk til, og har fasciliteter å som svømmehall, ballbaner, gymsal og kanoer, slik at det kan bli en aktiv og moro periode mens leiren finner sted.