Starter med arbeidstrening

– Vi starter nå opp en helt ny virksomhet for å bidra til at mennesker som har slitt med rus kan komme tilbake til jobb og/eller skole. Det forteller Inger Sørensen og Arvid Solheim hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

 

Bakgrunnen er at Blå Kors Kristiansand har fått tildelt midler fra både NAV og Kristiansand kommune.

– Vi starter opp en helt ny virksomhet ved Blå Kors Kristiansand. Gjennom Steg-for-steg skal den enkelte møtes med det vedkommende måtte trenge av aktivitet, nettverksbygging, arbeid og utdanning for å få et rusfritt liv. Dette er et konsept som er forankret i Blå Kors Norge og som vi har fått oss tildelt. Blå Kors Norge støtter også denne satsingen økonomisk, forteller Inger Sørensen.

To anbud

– I tillegg finansieres satsingen gjennom to anbud som Blå Kors Kristiansand har fått, ett via NAV og ett via Kristiansand kommune, legger hun t il.

Blå Kors Kristiansand har i over hundre år jobbet med rusproblematikk og da med et særlig fokus på ettervern.

– Våre erfaringer er at mennesker som har vært i rusbehandling manglet et helhetlig tilbud og faste kontaktpersoner som kan følge dem opp gjennom ulike faser etter endt behandling, forteller Camilla Rasch i Posebyen Frivilligsentral.

– Vi starter nå opp Steg-for-steg, en helt ny virksomhet for å bidra til at mennesker som har slitt med rus kan komme tilbake til jobb og/eller skole, sier Inger Sørensen

Redusere risiko for tilbakefall

Det gjør hun på bakgrunn av forskning som viser at halvparten av dem som har gjennomført rusbehandling faller tilbake til et aktivt rusliv etter endt behandling. Den mest kritiske fasen for tilbakefall er tre måneder etter endt rusbehandling.

– Det er derfor så viktig at de det gjelder har en aktivitet eller jobb å gå til for å redusere risiko for tilbakefall, sier Rasch.

Kristiansand kommune inviterte for en tid tilbake seks virksomheter i Kristiansand om å utarbeide et forslag på hvordan bidra til at mennesker som er inne til rusbehandling på en bedre måte kan bli loset videre for å sikre at de kan få et rusfritt liv etter behandlingen. Dette for å unngå tilbakefall til rus slik tilfellet er for mange som ikke har et konkret tilbud å gå til.

Småjobbsentralen

Av de seks forslagene som kom inn, valgte Kristiansand kommune å innlede et samarbeid med Blå Kors Kristiansand.

– Våre tidgivere, eller frivillige, får en sentral plass i dette. Det som skiller oss fra andre aktører er forankringen gjennom Småjobbsentralen og Villmarksgruppa som allerede er oppe og går, forklarer Sørensen

Omtrent samtidig innvilget også NAV en søknad om midler til et prosjekt som går noe av det samme.

Blå Kors Kristiansand og stiftelsen Mjåvann Arbeidstreningssenter som er et tilbud i regi av Blå Kors, skal tilby målgruppen et helhetlig tilbud med kontinuerlig oppfølging.

Mestring og mening

– Målet er at alle deltakerne skal oppleve mestring og mening i livet, og at den del av dem skal komme ut i tilpasset ordinært arbeid, ordinært arbeid, eller gjennom skolegang bli kvalifisert til en jobb i det ordinære arbeidslivet, fremholder Rasch og Solheim.

Prosjektet som Blå Kors Kristiansand omtaler som Piloten, består av fire trinn: Fritidsaktiviteter, selvhjelpsgrupper og faglige samlinger, systematisert praktisk hjelp og hverdagsstøtte, boligoppfølging og medvandrer, coaching, nettverkskartlegging, sosiale møteplasser og kobling opp mot andre frivillige lag og foreninger i trinn, i trinn 1.

Mjåvann Arbeidstreningssenter

I trinn 2 vil deltakerne får praktisk arbeidstrening gjennom Småjobbsentralen som Blå Kors Kristiansand driver. I trinn 3 blir det arbeidspraksis og i trinn 4 blir det Arbeidsforberedende trening, AFT, i et tett samarbeid med Mjåvann Arbeidstreningssenter.

– Prosjektet går over tre år, og vi har som mål å hjelpe flest mulig tilbake til et rusfritt liv hvor den enkelte får de beste muligheter for å kunne leve et fullverdig liv, sier Solheim.

– Vi er nå i gang med å bygge opp tilbudet, hvor vi blant annet skal samarbeide nært både med Øvrebø videregående skole og Mjåvann Arbeidstreningssenter, som begge er tilbud som drives i regi av Blå Kors, sier Solheim.

Rådhusgaten 53

– Gjennom det fengselsarbeidet vi driver, og rusbehandlingen vår på Borgestadklinikken Loland, vil de som er motivert for det bli invitert med i programmet som innebærer tett oppfølging. Prosjektet har vi kalt Steg for steg og driften blir lagt til Rådhusgaten 53, det vil si der hvor den tidligere butikken hvor Anemone holdt til.

– Prosjektet skal bli byens beste ettervern, og målet for arbeidet er å bidra til at flere titalls personer kan få et verdig liv uten rus, og med en fast jobb eller en utdannelse med sikte på å få en fast jobb. Dette er viktig for oss, og et uttrykk for den støtten som Kristiansand bidrar med. Da skylder vi å levere tilbake så gode tjenester som vi bare kan, sier Arvid Solheim.