Barnas Stasjon– arbeidet vokser

– Det har vært mange fine, glade og rørende øyeblikk, sier Anne-Randi Hanssen, leder for Barnas Stasjon i Kristiansand når hun skal oppsummere første halvår 2017. Faktum er at flere tar kontakt med Barnas Stasjon for å få hjelp.

Av Ivar Eidsaa

– Arbeidet vokser. Vi har i dag opp mot en 200 brukere, og antall brukere har vokst jevnt og trutt helt siden Barnas Stasjon startet opp i Kristiansand for seks år siden, forteller Hanssen.

Nylig tok hun og hele staben med seg samtlige til en svært så innholdsrik aktivitetsdag for å markere at nå er aktivitetsnivået tilbake på vanlig nivå etter ferien.

En aktivitetsdag spekket med morsomme opplevelser, her fra klatreparken.

Et lavterskeltilbud

Barnas Stasjon er et såkalt lavterskeltilbud. Det betyr at man ikke trenger en henvisning fra lege eller andre instanser i hjelpeapparatet for å kunne bli en bruker. Det er mulig selv å ta kontakt. Alle som ønsker å bli bruker inviteres til en omvisning for å se hva Barnas Stasjon er, hvor man også får informasjon om arbeidet for å se om det finnes tilbud som kan være aktuelle for den enkelte.

Brukerne har ulike utfordringer, alt fra dem som har tidligere ruserfaringer selv, eller i nær familie, til psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Gode opplevelser

– Barnas Stasjon skal være et godt og trygt sted å komme for både barn og vokse, og målgruppen vår er hovedsakelig familier med barn i aldersgruppen 0-8 år, samt gravide, sier Hanssen.

– Vi er opptatt av å gi brukerne gode opplevelser, treffe andre, og hvor man kan øse av kjærlighet og oppmerksomhet for både voksne, og for voksne og barn sammen, sier Hanssen.

Tilbudet som gis er variert og bredt. Nettverksbygging og andre sosiale tiltak er særs viktig, hvor det gjennomføres mødregrupper, pappagrupper og barnegruppe, er noen eksempler. Det er også middagssamlinger og andre sammenkomster for å gi gode sosiale fellesskap hvor brukerne kan bli kjent med andre.

Latter og lede under kickoffdagen.

Foreledreveiledning

– Noen ganger farer livet tøft med oss. Da er det ikke alltid like enkelt å ha kontakt med venner og andre slik at man har et nettverk. Det ønsker vi å bidra til at brukerne får, sier Hanssen.

Gjennom individuell foreldreveiledning sikter vi mot å gi en god og trygg tilknytning foreldre-barn.

– Vi ønsker å gi foreldre enda mer kunnskap, og gjennom det, samt samtaler og refleksjon, øker deres bevisstgjøring i forhold til barnas behov og de som er foreldre, sier Hanssen.

Barnas Stasjon i Kristiansand har tre leiligheter for familier som trenger ekstra oppfølging, veiledning, hjelp og botrening. For å få en slik leilighet, må det ligge et samarbeid med barnevernet i bunn.

En privilegert jobb

– Vi har en privilegert jobb. Det er sterkt å se de mange som tar gode og positive steg i livet. Det viser at det nytter når det legges godt til rette, sier Anne-Randi Hanssen.

Da Barnas Stasjon ble etablert i Kristiansand for seks år siden, var det gjerne en helsesøster, en lege eller andre samarbeidspartnere som tipset om at Barnas Stasjon fantes og kunne bety en forskjell.

– I dag ser vi at flere av våre nye brukere har fått informasjon om Barnas Stasjon av andre brukere eller vi nettet, sier hun.

En båttur ble det også plass til.

Sammensatte behov

– Behovene hos brukerne oppleves i dag mer sammensatte enn tidligere. Det kan være fordi tilbudet vi gir er mer kjent og at flere anbefaler. Vi ser at mange sliter økonomisk, og vi ser hva det kan få å si for muligheten for aktivitet, ferie og andre ting i hverdagslivet, kombinert med egne personlige og familiære utfordringer, sier hun.

Det er bakgrunnen for at Barnas Stasjon har en større bruktbod med klær og utstyr til både barn og voksne.

– Vi ser også at flere ikke har mulighet til å reise på ferie, enten fordi man ikke har råd eller fordi man ikke har noen å reise sammen med. Derfor arrangerer vi hvert år ferie hvor vi reiser til Danmark. Det gjennomføres også flere andre typer utflukter. Å kunne reise sammen i trygge omgivelser er viktig, understreker hun.

Hjerterommet

Et viktig tilbud som gis er Hjerterommet, en gruppe for barn fra 5-8 år. Gruppen møtes annenhver mandag.

– Vi ønsker å lære barna å snakke om følelser, kjenne igjen følelser, og å bli bevisst på egne og andres følelser. Vi snakker om håp og drømmer, hva som er OK og hva som ikke er det, hvem man kan snakke med om det ikke er OK og hvordan si det. Gjennom lek, maling, skuespill og rollespill ønsker vi å styrke mestringer ved å gjøre noe sammen, sier hun.

Arbeidet vårt vokser, konstaterer Anne-Randi Hanssen.

Mobbeforebyggende

– Vi mener bestemt at dette er mobbeforebyggende, og styrker den psykiske helsen. Vi må styrke barna slik at de ikke lar seg tråkke på. I så måte er det også viktig å peke på hva foreldrene kan gjøre, hvordan foreldrene kan være gode rollemodeller. Erfaringen har vist at vi må inn så tidlig som mulig. En slik tilnærming krever tid og tålmodighet, og det er like sterkt hver gang å se når barn og foreldre tar gode og viktige skritt for å komme videre i livet, sier Anne-Randi Hanssen.

 

 

 

 

[su_slider source=»media: 5095,5096,5097,5098,5099,5100″ limit=»30″ link=»lightbox» height=»500″ title=»no» autoplay=»4000″]