‘- Martin Luther har betydd enormt mye

– Martin Luther betød svært mye i sin samtid og ikke minst i århundrene som fulgte. Han har hatt stor betydning for europeisk kulturhistorie og for kristendommens utvikling i Europa.

Av Ivar Eidsaa

Jostein Andreassen, kjent historiker og pensjonert lærer fra Søgne, blir med på turen til Martin Luthers rike som Blaaen Reiser gjennomfører i perioden 9.-16. september.

Den 9. september setter et større reisefølge av sted for en ukestur for å besøke flere viktige plasser knyttet til Martin Luthers liv og virke. Jostein Andreassen, kjent historieinteressert og pensjonert lærer fra Søgne som blir med på turen.

– Her hjemme er Luther mest kjent for sitt opprør mot den katolske kirken, da han i år 1517 hang opp 95 teser på døren til Slottkirken i Wittenberg, forteller Andreassen.

Oversatte Nytestamentet på 11 uker

Etter opprøret i Worms, ble han erklært fredløs av den katolske kirken. Han kunne dermed bli drept av hvem som helst, men når nøden er størst, er hjelpen nærmest. Luther ble «kidnappet» av sin egen fyrste, Fredrik den vise, og ble skjult på Wartburg for å unngå myndighetene.

Der brukte han tiden godt. Han oversatte Det nye testamentet fra gresk til tysk, noen han for øvrig gjorde på minimale 11 uker! Dette fikk en enorm betydning for det tyske skriftspråket.

Skapte det tyske skriftspråket

– Mange vil si at det var Luther som skapte det tyske skriftspråket, forklarer Andreassen.

Han fortsatte med å oversette Det gamle testamentet, og i 1536 var den første Lutherbibelen i tysk språkdrakt ferdig.

– I tillegg til å gjøre Bibelen tilgjengelig på tysk, var Luther svært opptatt av undervisning og av at folk måtte lære å lese. Nå hadde jammen befolkningen fått noe å lese på også, sier Andreassen.

– Han var enormt produktiv. Jeg har sett hans samlede produksjon, den såkalte Weimarutgaven med i alt 115 tykke bind, som sier sitt om hvor imponerende arbeidet hans var. Også på denne bakgrunn er det riktig å si at han har betydd svært mye for Europas kulturhistorie, en av de virkelig store i Europa i løpet av de siste tusen årene, sier han.

Nåden alene – troen alene

Martin Luther var i unge år munk, og på turen skal reisefølget innom byen Erfurt og Augustinerklosteret hvor Luther var munk, og også til Wartburg, hvor han satt i forvaring.

– Luther slet med mye tvil og var i villrede, om hvordan han skulle få syndsforlatelse. Han var opplært til at han måtte gjøre gode gjerninger, og var i tvil om hvor mange gode gjerninger han måtte gjøre for å få syndsforlatelse, sier Andreassen.

– Han oppdaget et vers i Romerbrevet hvor det står at «vi er frelst av nåde uten lovgjerninger», at frelsen er nåde som gis gratis. Hvis du vet at du er frelst av nåde, gjør du gode gjerninger fordi du er frelst, og ikke for å bli frelst. Først da får du frelsesvisshet, og er noe ganske annerledes enn å gå og fundere på om du har gjort nok gode gjerninger eller ikke. Nåden alene, troen alene, sier Jostein Andreassen.