Leder ny storsatsing hos Blå Kors Kristiansand

 

Inger Sørensen skal lede et helt nytt oppfølgingstilbud innen ettervern, den nye storsatsingen til Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Inger Sørensen skal lede den nye storsatsingen til Blå Kors Kristiansand, ettervernstilbudet Steg-for-steg.

– Satsingen kalles Steg-for-steg og er etablert som en egen virksomhet i Blå Kors, forteller Inger Sørensen.

– Dette er et oppfølgingstilbud for personer som aktivt har bestemt seg for å leve rusfritt, enten at de har vært i behandling, er i behandling, eller sågar ikke har vært i behandling, men som likevel ønsker å være rusfrie og leve et rusfritt liv, forklarer hun.

Skreddersydd oppfølging

Steg-for-steg er et skreddersydd oppfølgingstilbud for den enkelte deltaker der nettverksbygging, aktiviteter og arbeid/utdanning for de som ønsker det, blir satt i fokus.

– Blå Kors Kristiansand har en rekke tidgivere (frivillige) hvor disse vil ha en sentral rolle og kan være til stede i prosessen ut fra den enkeltes behov. Per i dag omfatter Steg-for-steg ulike aktivitetstilbud, Småjobbsentralen i Blå Kors, samt to prosjekter, ett i samarbeid med NAV som vi har kalt Piloten, og et i samarbeid med Kristiansand kommune som heter Arbeidstrening og rehabilitering, utdyper hun.

Steg-for-steg

Inger Sørensen tiltrådte 1. februar i år som ny virksomhetsleder for Blå Kors ferier. Planen var opprinnelig at hun skulle overta arbeidsoppgavene til Camilla Rasch som er virksomhetsleder i Posebyen Frivilligsentral da hun gikk ut i svangerskapspermisjon.

Men da det ble klart at Blå Kors Kristiansand skulle i gang med Steg-for-steg etter ferien, ble Inger Sørensen forespurt om hun kunne lede den nye satsingen. Synnøve Roland tok over som virksomhetsleder av Posebyen Frivilligsentral.

Sa ja

Det sa hun ja til. Ettersom sommeren nærmet seg og hun var godt i gang med forberedelsene som skulle til for at de mange som skulle ha et ferieopphold gjennom Blå Kors ferier, ble det til at hun satt med ansvaret for to av virksomhetsområdene.

Ser frem til å komme i gang

– Vi har virkelig sett frem til å komme i gang med Steg-for-steg. Vi tenker at et sømløst tilbud med skreddersydd oppfølging innen ettervern vil bidra til at de som er eller ønsker å bli rusfri, også kan klare å leve et rusfritt liv. Dette basert på erfaringer som viser at der det ikke er et godt oppfølgingstilbud, kan så mange som halvparten av dem som har gjennomført rusbehandling, falt tilbake til rus i løpet av et år, sier Inger Sørensen.