‘- Det er en hjelp å få!

Mange vektige ord og tekster til ettertanke da Rejoice og Ansgar Gospel Choir invitere til Blå Gospel-konsert hos Blå Kors Kristiansand fredag kveld.

Av Ivar Eidsaa

Ungdommelig pågangsmot og engasjement er sjelden å forakte og noe som mang en voksen kan ha noe å lære av, både når det gjelder form og innhold.

– Vi kan alltid starte på nytt

– Herlige rytmer, samt enkle og himmelvendte tekster som så absolutt gjør noe med en, sa John Yngvar Syvertsen, Ansgar Gospel Choirs dirigent i forkant av konserten, da han ble bedt om å beskrive hva slags type gospel koret er en eksponent for.

Og slik ble det. Enkle, sterke og direkte tekster forfattet av tekstforfattere med utgangspunkt i levd og erfaring. Både han og koret fulgte opp med den ene viktige påminnelsen etter den andre: – Uansett hva livet har gitt deg av motgang og nederlag, kan vi alltid starte pånytt. Hans nåde er ny hver morgen, hver dag, sa Syvertsen.

– DU ER VERD NOE!!

– Vi opplever fattigdom, krig, sult, nød, vi lever i en verden som trenger forandring. For hva er det som kan gi mennesker en ny start? Det handler om tilgivelse. Der vi kan få nåde til å glemme det som var, og starte på nytt. Mennesker trenger et nytt håp, en ny begynnelse.

– Så lever vi i en tid hvor mange vil snakke oss ned, at vi ikke duger, ikke kan, ikke er flinke nok. Til alle dem som kjenner på håpløsheten; DU ER VERD NOE! Gud trenger deg!! Du har en fremtid på grunn av Jesus, sa Syvertsen, innen koret fortsatte med en svært vakker og meget sterk tekst om nettopp det.

Etter Ansgar Gospel Choir, entret Rejoice, Blå Kors Kristiansands eget kor, scenen, med solid trøkk, og herlige rytmer.

Ikke så rart at mange av oss gikk himmelvendte hjem etter konserten.

[su_slider source=»media: 5350,5349,5348,5347,5346,5345,5344,5343,5342,5341,5340,5339,5338,5337″ limit=»30″ link=»lightbox» height=»400″ title=»no» autoplay=»4000″]