‘- Vi blir i stand til å hjelpe flere

– Det er veldig mange som tar kontakt med oss. Blir dette vedtatt på Stortinget, vil vi bli i stand til å hjelpe enda flere.

Av Ivar Eidsaa

Det sier Andreas Eidem, virksomhetsleder i snakkommobbing.no, etter at det ble kjent at Kristelig Folkeparti i sitt forslag til statsbudsjett legger opp til at den landsdekkende chattetjenesten som administreres av Blå Kors Kristiansand, får to millioner kroner i økt bevilgning, samt en halv million til forskning.

1.000 henvendelser bare i oktober

– Det er mange som trenger hjelp og noen å snakke med. Vi har dyktige og erfarne fagpersoner på plass, som gjerne vil hjelpe så mange som mulig. Men det kommer langt flere henvendelser enn vi rekker å svare. Bare i oktober fikk vi nesten 1.000 henvendelser på chatten. Med økt tilskudd kan vi øke bemanningen, og besvare langt flere av de som tar kontakt med oss, sier Eidem.

Et lavterskeltilbud

Snakkommobbing.no er et nasjonalt lavterskeltilbud til alle barn og unge i skolealder. Her kommer de i direkte kontakt med en fagperson – helt anonymt og helt gratis. Chatten er for alle som er berørt av mobbing – uansett om man mobber andre, er tilskuer, eller utsettes for mobbing selv. Tjenesten mottok over 5.500 henvendelser i 2016, som var første hele driftsår. Nær 80 prosent av dem som henvender seg er alderen 13-16 år. Mer enn halvparten av dem som tar kontakt ikke har snakket med en voksen om mobbingen. Et viktig mål med tjenesten er å formidle hovedbudskapene som kommer direkte fra målgruppen gjennom året i årsrapporten. Rapporten er også med på å nyansere bildet som ellers gis av mobbing i både media og tradisjonell forskning.

Oppsiktsvekkende funn

Et av de mest oppsiktsvekkende funnene som ble presentert i årsrapport for 2016, var at 91 prsoent oppgav skole som arena for mobbing. Hele 69 prosent snakket kun om mobbing som foregikk i skolekontekst. Til sammenligning chattet bare 14 prosent om mobbing på sosiale medier eller andre digitale plattformer.

-Dette kan i alle fall tyde på at voksne er langt mer opptatt av digital mobbing, enn unge selv er. For dem virker de fysiske møtene i skolehverdagen å være det mest belastende, sier Eidem.

Forskning

KrF foreslår som nevnt også en halv million kroner til et forskningsprosjekt med utgangspunkt i tjenestens arbeid.

– I dag har vi et forskningsprosjekt tilsvarende en 20 prosent stilling i samarbeid med ABUP (Avdeling for barn og unges Psykiske helse ved Sørlandet Sykehus) og Universitetet i Agder. Dersom forslaget fra KrF går igjennom i Stortinget, vil det være et betydelig løft for det forskningssamarbeidet vi allerede er i gang med, sier Eidem.

KrF foreslår også at prosjektet Steg-for-steg, et program for å få tidligere rusmisbrukere og innsatte ut i samfunnet igjen, får fire millioner kroner, to til Oslo og to til prosjektet som Blå Kors Kristiansand er i gang med.

KrF har også lagt inn to millioner kroner til Blå Kors ferier. Blå Kors ferier er et nasjonalt ferietilbud til familier med rus- og/eller psykiatriproblematikk i nære relasjoner.

KrF foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å bevilge mer penger til både Snakk om Mobbing og Blå Kors ferier. Her fra et tidligere besøk fra det politiske miljø: Fra venstre Andreas Eidem, Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsmann for KrF, storingspolitiker Svein Harberg, Kirsten Rypestøl, som i sin tid var initiativtaker til at Snakk om Mobbing ble etablert, Hans Fredrik Grøvan og Høyres varaordfører i Lillesand, Jorunn Lossius. Akivfoto.