Barnas Stasjon seks år: – Det kjennes trygt

– Å vite at man har en plass å gå til, at jeg ikke er alene, det er noe av det jeg har funnet og fått hos Barnas Stasjon.

Av Ivar Eidsaa

«Almidia» ser på oss med blanke øyne. Hun kom til Norge med store drømmer, men opplevde etter kort tid å stå rimelig alene. Det var da hun kom i kontakt med Barnas Stasjon i Kristiansand, at livet tok en ny og positiv retning.

«Almidia» er velformulert. I sitt hjemland tok hun en allsidig utdannelse og dokumenterte tidlig blant annet svært gode språkferdigheter. Hun snakker og behersker syv språk, og arbeidet blant annet som tolk og guide. Så traff hun mennesker som gjorde at hun flyttet til Europa.

Et voldsomt møte

Det ble et voldsomt møte. «Almidia» var gravid. Drømmen om et godt liv i Norge hadde falt i grus. Hun stod alene. Hun hadde behov for hjelp og kom i kontakt med barnevernet. Uten familie og uten venner ble hun tipset om og rådet til å ta kontakt med Barnas Stasjon.

Hun ønsket å bli kjent med hva Barnas Stasjon var og kom på besøk for å snakke nærmere med dem som jobbet der.

– Det har vært noe av det lureste jeg har gjort, smiler hun.

Miljøtiltak

Hun ble raskt med i miljøtiltak hvor hun møtte andre småbarnsforeldre.

– Det var bare så fint å kunne bli kjent med andre, og å få muligheten til å gjøre noe hyggelig sammen med andre småbarnsforeldre. Det å komme til et annet og fremmed land, alene og uten nettverk er ikke så lett. Det byr på store utfordringer, forteller hun.

«Amidia» forteller om en tid hvor hun fikk god oppfølging, hun fikk hjelp til det hun trengte. Barna fikk lekekamerater, og det var en rekke aktiviteter å være med på.

– Da vi attpåtil ble invitert med da Barnas Stasjon arrangerte ferietur til Danmark, var gleden stor, ler «Almidia».

Er jobbsøker

Hun forteller at hun i dag er jobbsøker.

– Jeg vil gjerne jobbe, og gi noe tilbake til det norske samfunnet. Den hjelpen og oppfølgingen jeg har fått blant annet hos Barnas Stasjon, har vært helt avgjørende for at jeg har kunnet få et fundament for å ta nye skritt i livet, sier «Almidia».

Det er i disse dager seks års siden Barnas Stasjon i Kristiansand startet opp. Arbeidet har vokst betydelig. Barnas Stasjon har i dag nærmere 300 brukere.

Et lavterskeltilbud

Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder ved Barnas Stasjon Kristiansand, forteller at Barnas Stasjon er et såkalt lavterskeltilbud. Det betyr at man ikke trenger en henvisning fra lege eller andre instanser i hjelpeapparatet for å kunne bli bruker.

Brukerne har ulike sårbarheter og utfordringer, alt fra tidligere ruserfaringer selv, eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter. Målgruppen er familier med barn i aldersgruppen 0-8 år, samt gravide.

Gode opplevelser

Tilbudet som gis er variert og bredt. Nettverksbygging og gode opplevelser er viktig. Vi har ulike grupper, f.eks. mødregrupper, pappagrupper, barselgrupper og barnegruppe. Det er også middagssamlinger og andre sammenkomster for å gi gode sosiale fellesskap hvor brukerne kan bli kjent med andre.

– I tillegg tilbyr vi foreldreveiledning, forteller Hanssen.

– Vi ønsker å gi foreldre enda mer kunnskap, og gjennom det, samt samtaler og refleksjon, øke deres bevisstgjøring i forhold til barnas behov. Vi tilbyr bl.a COS-P, enten i gruppe eller individuelt, stressmestringskurs og Marte Meo-veiledning.

Hjerterommet

Et viktig tilbud som gis er Hjerterommet, en gruppe for barn mellom 5 og 8 år. Gruppen møtes annenhver mandag.

– Vi ønsker å lære barna å snakke om følelser, kjenne igjen følelser, bli bevisst på egne og andres følelser og hvordan følelsene kan håndteres. Vi snakker om håp og drømmer, hva som er OK og hva som ikke er det, skam og ulike hemmeligheter, sier hun. I dette arbeidet er selvsagt foreldrene veldig viktige og dras med i samtaler, foreldremøter, familiesamlinger ol.

– Det er sterkt å se de mange som tar gode og positive steg i livet. Det viser at det nytter når det legges godt til rette, sier Anne-Randi Hanssen.

Anne-Randi Hanssen, Knut Are Jølstad, Marit Røstad og Marte Skonhoft Ulstrud feirer at Barnas Stasjon i Kristiansand kan se tilbake på seks år virke.