‘- Tusen takk til regjeringen og samarbeidspartiene!

– Dette er en gledens dag for alle som trenger hjelp. Det sier en glad Arvid Solheim som kan konstatere at både Snakkommobbing.no, Blå Kors ferier og Blå Kors steg for steg får økte bevilgninger på det nye statsbudsjettet.

Av Ivar Eidsaa

– Økte bevilgninger til Snakk om Mobbing, Blå Kors ferier og Steg for Steg, gjør at vi kan hjelpe enda flere av dem som trenger det, sier Arvid Solheim.

– Dette er rett og slett et vanvittig gladbudskap, sier en glad og noe utladet Arvid Solheim, etter en svært så ekstraordinær uke for Blå Kors-familien i Kristiansand og Norge.

– Økte bevilgninger til Snakkommobbing.no, Blå Kors ferier og Blå Kors steg for steg gjør at vi kan hjelpe enda flere av dem som trenger det, sier Arvid Solheim.

Fire mill til Blå Kors steg for steg

Først ble det klart at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, bevilger 2,5 millioner kroner for 2018 til chattetjenesten Snakkommobbing.no. I tillegg fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en bevilgning på fire millioner kroner til Blå Kors steg for steg, den nye virksomheten som tar sikte på å motivere dem som er under soning og behandling for å hjelpe mennesker tilbake til et liv med oppfølging, jobb og skole.

Ettervern

Arvid Solheim som leder Blå Kors-arbeidet i Kristiansand forteller at summen på fire millioner kroner til Blå Kors steg for steg fordeles med to millioner kroner til Oslo og to millioner kroner til Kristiansand.

– Bevilgningene er et synlig bevis på at sentrale politiske myndigheter nå setter fokus på ettervernsarbeidet, noe som er helt avgjørende for at dem som har vært i rus kan leve varige, rusfrie liv, sier Solheim.

– Med to millioner kroner til denne satsingen lokalt vil det bli et helt annet fokus på ettervernarbeidet, og det gir følgelig et solid løft til hjelp for dem som trenger det, sier han.

I tillegg ble politikerne enige om å legge inn en fast overføring på 700.000 kroner til Blå Kors ferier. Dermed får også langt flere av dem som virkelig trenger det tilbud om et ferie.

Snakkommobbing.no

Snakkommobbing.no får en økt bevilgning for 2018 på 2,5 millioner kroner.
– Chattetjenesten som vi startet opp i 2015, fikk over 5500 henvendelser i 2016, og ligger an til en økning i 2017. Pågangen har vært så stor at vi har hatt utfordringer med å kunne besvare alle. Bevilgningen gjør at vi kan ha flere på jobb, samtidig som vi kan vi øke opp deltidsstillinger. En halv million kroner av det som bevilges er satt av til å styrke forskningen som vi allerede er i gang med, fremholder Solheim.

Kristiansand Kommune følger opp

– Vi registrerer med stor glede at politikerne i Kristiansand følger opp de sentrale bevilgningene med en ekstra bevilgning på 200.000 til både Barnas Stasjon og snakkommobbing.no, sier Solheim, godt takknemlig for at det borgerlige flertallet i Kristiansand innstiller på å sikre en økt bevilgning.

Takknemlige

– Blå Kors Kristiansand er veldig takknemlig for det gode samspillet mellom sentrale og lokale politiske myndigheter, sier Arvid Solheim.