Adventskalender Tidgiver: 1. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det var tilfeldig jeg ble tidgiver. Jeg hadde arbeidet som revisor i PwC, og hadde Blå Kors Kristiansand som en av kundene. Gjennom revisjonsarbeidet ble jeg kjent med arbeidet som drives, og ble imponert over jeg fikk se.

Da jeg byttet jobb, tok jeg kontakt og spurte om det var noe jeg kunne bidra med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er ikke god til å bake, eller snekre, så da jeg spurte om det var noe jeg kunne bidra med, foreslo jeg selv å kunne arbeide med økonomistyring og det formelle rundt regnskapsmessige oppgaver som moms, skatt osv.

Jeg samarbeider nært med Kirsten Rypestøl som er økonomiansvarlig hos Blå Kors Kristiansand, og er en rådgiver og medhjelper for henne. Blå Kors Kristiansand driver et arbeid over et bredt spekter, og det krever mye rent regnskapsmessig. Blå Kors Kristiansand har vært gjennom en kraftig vekst i arbeidet, og dermed blir organisasjonen å regne som en profesjonell aktør hva regnskap, revisjon og økonomistyring angår.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider i dag som revisor i Agder Kommunerevisjon, med revisjon av kommuner og fylkeskommuner.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye tilbake å være tidgiver. Det er fint å kunne bidra.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors Kristiansand har en stor bredde i arbeidet, og dermed også i ulike kompetanse og erfaring fra dem som ønsker å gjøre en innsats. Det er i seg selv unikt. Alle kan dermed bidra med sitt og det er en plass til alle. Min klare oppfordring er at flere blir med, da det gir svært mye tilbake på så mange måter å bidra.