Adventskalender Tidgiver: 3. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Arne Olaf Foss har vært aktivt med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand i over 30 år. Han takket i voksen alder ja til farens invitasjon om å bli med ham på lørdagsmøtene som allerede den gangen stod på møteprogrammet, lørdagsmøter som fremdeles arrangeres gjennom året.

– Etter å ha vært med på lørdagsmøtene, fikk jeg gradvis mer ansvar.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

– Jeg er fremdeles med som tidgiver. I dag leder jeg dette arbeidet, i tillegg til å ha vært med i styret i et par-tre av virksomhetsområdene som Blå Kors driver.

– Jeg er også med i Musikkoret som består av en 25 sangere, og i Musikkoret hvor en 10-12 sangere er med. I Musikkoret spiller jeg trekkspill.

Arne Olaf og en tidgiver til har ansvaret for å vaske møtelokalet i kjelleren i Gyldenløvesgate, og kjøkkenet, en gang i uken.

– Da shiner vi opp lokalene slik at de er rene og innbydende til helgens møter. Han sier videre han også er med og tar et tak når noe skal repareres i bygningsmassen som Blå Kors eier.

Han forteller at lørdagsmøtene er svært populære. Mellom 80 og 100 kommer hver gang.

– Det er personer fra ulike forsamlinger i Kristiansand, men også fra kommunene rundt, det være seg Mandal og Vennesla, blant annet. Vi samles til sang og en andakt og sosialt samvær. Vi har alltid noe godt å bite i, et godt og fint fellesskap. Det kommer gradvis til nye, og det setter vi pris på. Det er Blå Korsforeningen som driver den kristne delen av virksomheten, hvor lørdagsmøtene inngår. Blå Kors er som mitt åndelige hjem og regne, en god plass å komme til, hvor mennesker blir hjulpet gjennom livet på ulikt vis. Jeg har selv vært med i en 30 års tid, men det er flere som har vært med betydelig lengre, så sånn sett er jeg som en ungsau å regne.

Ditt sivile liv:

– Jeg har i mange år arbeidet som selger i dagligvarebransjen, hvor bestillinger ble tatt, og varer plassert ut i butikkhyllene. Jeg holder fortsatt på, og arbeider med dette en dag i uken.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

– Det gir mye tilbake å være med i arbeidet. Det viktige er at mennesker velger Jesus. Det gir håp for fremtiden, og livet med Jesus er en noe som holder i dette livet og når vi går av dette livet.

Vi er ofte ute og synger med korene, og vi ser at det er til nytte og velsignelse for andre. Selv om det kan bli mange opptredener i løpet av et år, opp mot hundre i tallet, blir det ikke et ork. Trives du, blir det en glede å kunne være med.

Din oppfordring til andre:

– Det er viktig å løfte frem det som har åndelig verdi. Det holder for fremtiden og evigheten. Jeg håper at julen ikke bare blir julesjau, mas og j ag. Vi må ikke glemme julens evangelium, at Jesus ble født. 700 år før Jesus ble født, kunne Elias proklamere at «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste» (Jesaja 9,6). Et langt liv har lært meg at i så måte er Jesus løsningen. Det å tro på Ham er noe som holder og som det virkelig er verd å leve for.

Vi må ikke bli så opptatt av det materielle, at vi glemmer de viktigste verdiene i livet.