Adventskalender Tidgiver: 4. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kom første gang i kontakt med Blå Kors Kristiansand i mai 2015. Jeg jobbet den gang i NOV og drev med oppussing vedlikehold, var aktiv i politikken, og ble imponert over hva Camilla Rasch, som da var virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral, kunne fortelle om arbeidet, da hun var på besøk hos partiet. Et av prosjektene hun informerte om, var Sammen på sykkel, et nytt prosjekt som var i startfasen. Vi var en fire-fem fra partiet som ble med.

En av rundene med nedbemanninger hos NOV medførte at jeg var en av dem som måtte gå. Camilla inviterte til en prat. Jeg hadde sluttet i politikken, men var med i sammen på sykkel, og ble utfordret til å bli prosjektleder for arbeidet.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært innom det meste av aktiviteter hos Blå Kors; Sammen på sykkel, turgruppa, BlåKafé og mye mer. Nå er jeg med i Steg for Steg-prosjektet ettersom alt som går på aktivitet er lagt inn der.

Ditt sivile liv:

Jeg jobber nå i Steg for Steg i en 30 prosents stilling med ansvar for å drifte de fysiske aktivitetene, og er tidgiver i tillegg.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake, tilhørighet, og etter hvert som jeg har holdt på, har jeg fått en trygghet i oppgavene i livet, og et godt rusfritt nettverk.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil oppfordre dem som ikke er med som tidgivere til å ta kontakt med Posebyen Frivilligsentral. Det letteste er å ta en tur innom Møteplassen, som er kjøkkenet vårt med inngang fra Gyldenløvesgate, til en kopp kaffe. Der er man alltid velkommen. Ta en prat og se hva som kan passe, og ta det derfra.