Adventskalender Tidgiver: 7. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg så reklame for Blå Kors i fjor høst og kjente at jeg gjorde for lite for å bidra i lokalsamfunnet som jeg er en del av.

Jeg tok kontakt med Posebyen Frivilligsentral i regi av Blå Kors Kristiansand, og etter kort tid var jeg i gang.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Kulturell fritid. Kulturell fritid gir blant annet undervisning i norsk, og bidrar med leksehjelp for dem som måtte trenge det. Ettersom jeg har pedagogisk erfaring fra tidligere, ble dette et naturlig tilbud å bidra innen. Vi har samtaleundervisning, og tilbudet gis blant annet til nye landsmenn eller asylsøkere slik at disse lettere kan lære seg norsk og bli integrert på en god måte.

Ditt sivile liv:

Jeg har studert pedagogikk med fordypning i veiledning og rådgivning. Det har vist seg å komme veldig godt med i arbeidet jeg gjør for Blå Kors. Målet er å ta en master og sikte meg inn mot en fast jobb innen fagfeltet her i regionen. Jeg jobber også på Coop her i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Arbeidet har gitt en fin innsikt i hvordan det er å være ny i Norge. Det er fint å kunne gjøre noe for denne gruppen. Det å komme til Norge uten å kjenne noen fra før og uten nettverk kan bli rimelig ensomt. Det at de det gjelder kan trekkes aktivt med, er med på å gi nettverk og forebygge ensomhet.

Noe av det mest dyrebare vi har, er tiden. Det å kunne bruke tiden til noe så fint som dette, gir mye tilbake.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil oppfordre andre til å ta turen innom kjøkkenet til Blå Kors, plassen som vi kaller Møteplassen. Det er alltid trivelig å stikke innom. Da kan man komme og bli kjent. Det er bedre å ta turen enn å la være. Det bedre å bidra enn ikke å gjøre det. Jeg tror mange vil bli positivt overrasket dersom man valgte å bruke litt av sin tid.