Et produksjonsteam fra TV2 var med på seansen for å filme Brede Frettem Csiszas og Roy Johansen. Begivenheten blir muligens med i neste sesong av den populære realityserien Iskrigerne på TV2.

Adventskalender Tidgiver: 11. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-speideren i 1969, 12 år gammel, og fant meg veldig fort til rette. Nå har jeg vært med i 49 år og jeg trives fortsatt veldig godt.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg leder speiderarbeidet i Blå Kors Kristiansand. I dag er det seks speidergrupper tilknyttet Blå Kors i Norge, fire av disse holder til på Sørlandet, blant annet en i Kristiansand og en på Flekkerøy. Avdelingen på Flekkerøy er den største, med over 100 barn og unge som er med.

Vi har vokst en del i høst, og det kommer til to-tre nye hver eneste uke. For å kunne ha god plass til å ta imot alle som ønsker å være med i speiderarbeidet, har vi bygget en ny lavvo. De fleste av dem som er med i speidergruppen i Kristiansand er hjemmehørende i Krossen og Suldalen. Vi hadde tidligere base på Tinnheia og Hellemyr, men vi flyttet til Krossen for å være nærmere der de fleste av speiderne bor.

Vi har også Blåstua som ligger på Mushom ved Homstean som vi ofte benytter.

Det er hyggelig å se at barn og unge ønsker å være med i speiderarbeidet, hvor vi opplever friluftsliv og å bli glad i naturen. Noen av barna som er med, har prøvd andre fritidsaktiviteter først, men har funnet seg best til rette hos oss.

I dag er vi fem ledere, fordelt på to grupper, hvor den ene har møter mandag, og den andre har møter på onsdagene.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er først og fremst gleden det gir å få med barn og unge som kan oppleve hva speiderarbeidet innebærer, som har vært drivkraften i alle år. Speiderarbeidet gir mye for den enkelte. Det å se utbyttet det gir, gir en god glede tilbake. Hovedmålet med speiderarbeidet er å bidra til at barn og unge blir «selvstendige og ansvarsbevisste», samt at vi har en kristen profil på det vi holder på med.

Din oppfordring til andre:

Vi er i dag opp mot 40 speidere som er med i arbeidet, og vi har plass til mange flere. Vi kunne gjerne ha trengt flere ungdoms- og voksenledere, og jo flere vi har av slike, jo lettere er det å vokse.

Speiderarbeidet gir mye tilbake, en god sosial setting, og mange fine naturopplevelser sammen.