Adventskalender Tidgiver: 12. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors i store deler av livet mitt. Jeg kom med under krigen. Familien skulle egentlig ha reist ut til Afrika som misjonærer i mai 1940. Men på grunn av krigen ble dette ikke noe av da. Far begynte i stedet i det lokale kretsarbeidet til Blå Kors og arbeidet der frem til krigens slutt. Min far hadde tatt presteutdannelsen i USA.

Den gangen begynte jeg i det som het pikeforeningen, en for litt eldre jenter, og en for de litt yngre. Jeg startet i den for de litt yngre, med Hjørdis Pedersen som leder. Vi var en stor gjeng, og dette var på en tid hvor «halve byen» var med i arbeidet. Jeg fikk mange gode venner i foreningen, og vi hadde mye kontakt.

Etter krigen reiste vi ut for Skandinavisk Alliansemisjon, det som heter Evangeliske Alliansemisjon i dag, den gangen til Zululand i Sør Afrika. Far ble dårlig der ute, og vi kom hjem etter åtte år da far ble svært syk.

Min søster, en felles venn og jeg selv startet et kristens skolelagsarbeid i Sør Afrika. Det var godt å se og kjenne at Gud hadde en plan for oss.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors-arbeidet helt siden vi kom hjem for godt fra Sør Afrika i september 1954. Planen var egentlig å reise til USA på bibelskole. Men vel tilbake i byen, traff jeg min Reidar, og da ble det endring i planene.

I de senere år har min søster og jeg vært tilbake i Sør Afrika der hvor far virket. Det var godt å se at arbeidet drives videre, og det var som å komme hjem. Vi fant også frem til fars grav, noe som ble spesielt fint og riktig å kunne gjøre.

Jeg har vært med på mye. Vi var en god gjeng som over 40 år hadde basar til inntekt for feriearbeidet, det som i dag heter Blå Kors ferier.

Jeg er også med både på Torsdagskveld og Lørdagskveld, og vi er en fin gjeng. Jeg er selv med i Musikkoret. På tirsdagene samles vi også, da på formiddagstid, til en samling med andakt og sang, og med nykokte komper i grytene.

Jeg er også leder i Kvinneforeningen, vi møtes annenhver mandag, og vi har middagstreff en gang i måneden, med utlodning hver gang, hvor inntektene går til arbeidet som Blå Kors driver, det være seg Blå Kors ferier eller Barnas Stasjon, for å ha nevnt to eksempler. Sist gang gav vi en sum til ettervernsarbeidet.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er godt å kjenne at vi kan bidra med støtte til viktige sider av arbeidet.

Det gir stor ydmykhet tilbake å være med. Så lenge helsen holder vil jeg være med. Gud leder meg og gir meg styrke så lenge jeg kan gjøre en jobb.

Det å være med i arbeidet gir stor glede og det å kjenne på tilhørigheten er jo ikke å forakte. Mest av alt vil jeg takke Gud for at jeg har hatt helse til å holde på.

Din oppfordring til andre:

I vår tid hvor mange skal realisere seg selv, er det kanskje viktig å ta med at det å bidra i arbeid som det Blå Kors driver, for å hjelpe andre, gir gode utviklingsmuligheter hvor man kan få brukt hele seg.

Med tanke på fellesskap og tilhørighet, vil jeg på det varmeste anbefale andre å bli med i arbeidet.